พาชม "เจ้าชายน้อย" องค์นี้ ที่ทำให้ "สมเด็จพระเทพฯ" แย้มพระสรวล

LIEKR:

พาชม "เจ้าชายน้อย" องค์นี้ ที่ทำให้ "สมเด็จพระเทพฯ" แย้มพระสรวล

      วันนี้นำภาพความน่ารักของเจ้าชายน้อยแห่งภูฏาน ผู้ที่ทำให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงแย้มพระสรวล มาให้ชมกันสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฏาน ทรงเคยตรัสไว้ว่า...


 

Sponsored Ad

 

      "เจ้าชายไม่ใช่เป็นเพียงโอรสของกษัตริย์ แต่เป็นลูกชายของชาวภูฏานทุกคน"

      ความน่ารักของเจ้าชายพระองค์น้อย เป็นศูนย์รวมใจของชาวภูฏาน

 

Sponsored Ad

 


      สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ทรงอุ้มพระราชโอรส

 

Sponsored Ad

 

      สมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก ทรงอุ้ม เจ้าชายพระองค์น้อย


      เจ้าชายพระองค์น้อยแห่งภูฏาน เมื่อครั้ง ออกเยือนประชาชนชาวภูฏาน ขณะพระชันษา 6 เดือน

 

Sponsored Ad

 

      สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก พร้อมพระชายา และ เจ้าชายจิกมี นัมเกล วังชุก พระราชโอรส


 

Sponsored Ad

 

      สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ทรงอุ้มพระราชโอรส

      สมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก กับ เจ้าชายพระองค์น้อย

 

Sponsored Ad

 


      เจ้าชายน้อยขวัญใจชาวภูฏาน "เจ้าชายจิกมี" ชันษา 11 เดือน เข้าร่วมในพิธีฉลองวันชาติภูฏาน

Sponsored Ad

      เจ้าชายองค์น้อยทรงเข้าร่วมในพิธีฉลองวันชาติภูฏาน

      พระฉายาลักษณ์ของเจ้าชายพระองค์น้อย จิกมี นัมเกล วังชุก ได้ทำออกมาเป็นปฏิทินให้ประชาชนชาวภูฏานและประชาชนทั่วโลก

      สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ซิงเย วังชุก พร้อม สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก และ เจ้าชายจิกมี นัมเกล วังชุก พระราชโอรส

      ความน่ารักของเจ้าชายพระองค์น้อย เป็นศูนย์รวมใจของชาวภูฏาน

      พระฉายาลักษณ์ของเจ้าชายพระองค์น้อย จิกมี นัมเกล วังชุก ได้ทำออกมาเป็นปฏิทินให้ประชาชนชาวภูฏานและประชาชนทั่วโลก

      สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก และ พระชายา แห่งราชอาณาจักรภูฏาน พร้อมด้วยเจ้าชายน้อย ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เตรียมเข้าร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560

      สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

ข้อมูลและภาพ จาก jangkhao

บทความที่คุณอาจสนใจ