สมัคร "Meta Pay" ใช้งานกับ "จัมโบ้ไลฟ์" ได้แล้ว จ่ายง่าย ขายคล่อง ปลอดภัย

LIEKR:

เปิดปิดการขายได้ง่ายขึ้นมาก ๆ

        พ่อค้าแม่ค้าฟังทางนี้! สมัยนี้ขายของออนไลน์ต้องไว ต้องทัน ต้องจ่ายง่าย ๆ ทั้งคนซื้อคนขาย Meta Pay (Facebook Pay) บริการชำระเงินที่สะดวกสบายจาก Meta ตอบโจทย์ทุกความต้องการของพ่อค้าแม่ขายออนไลน์


ข้อดีของการใช้ Meta Pay
สะดวก

        - ลูกค้าชำระเงินง่าย ๆ รวดเร็ว ผ่านบัตร แอปธนาคาร หรือ QR Code โดยไม่ต้องออกจากแชท
        - ปิดการขาย จบไว ในแชทเดียว บน Messenger
        - ระบบแจ้งเตือนสถานะการชำระเงิน ส่งสลิปให้ทันที
        - ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิต: Visa, Mastercard, JCB (มีค่าธรรมเนียม 2.5%)
        - ชำระเงินผ่านแอปธนาคาร : K PLUS, SCB Easy, KMA, Bualuang mBanking
        - ชำระเงินผ่าน QR Code : พร้อมเพย์ Prompt Pay

 

Sponsored Ad

 

ปลอดภัย

        - มั่นใจได้ทุกการจ่าย ด้วยระบบ Verified e-slip ป้องกันสลิปปลอม
        - ระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูง
        - ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าได้ 24 ชั่วโมง

 

Sponsored Ad

 

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
        - ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า และไม่มีค่าธรรมเนียมรายเดือน
        - ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับการรับชำระเงินผ่านการโอนเงิน แอปธนาคาร และ QR Code

Link สำหรับสมัคร
        - สมัครผ่านมือถือกดลิงก์นี้ fb://messaging_commerce_seller_onboarding_main?sellerType=PAGE&Source=zwiz_web_p_payment_setting

 

Sponsored Ad

 

        - สมัครทางคอมพิวเตอร์กดลิงก์นี้ https://www.facebook.com/settings?tab=payments§ion=pages_onboarding_landing_page&source=chatsupport

วิธีสมัคร : ประเภทบุคคลธรรมดา
ขั้นตอนการสมัคร
        1. กรอกข้อมูลผู้สมัครตามที่ระบุบนบัตรประชาชน และถ่ายรูปบัตรประชาชน ตัวจริงของผู้สมัคร (ด้านหน้าเท่านั้น)
        2. ระบุหมวดหมู่ของร้านค้า โดยเลือกให้ตรงกับธุรกิจที่ปรากฏบนเพจของ ร้านค้ามากที่สุด
        3. ผูกบัญชีธนาคารที่ต้องการใช้รับเงิน (ธนาคารใดก็ได้) หากไม่สามารถ กรอกเลขบัญชีธนาคารได้ กรุณาอัพโหลดเอกสารเพิ่มเติม หรือติดต่อ Call Center ที่ 02-008-8820
        ท่านจะได้รับแจ้งผลการอนุมัติภายใน 24 ชั่วโมง และสามารถเริ่มต้นใช้งานได้ทันที
        สำคัญ : ชื่อ - สกุลผู้สมัคร จะต้องตรงกับบัตรประชาชน และตรงกับบัญชีธนาคาร ที่ระบุในข้อ 3 เพื่อการยืนยันตัวตน และความปลอดภัยของคุณ

คุณสมบัติผู้สมัคร
        1. มีสัญชาติไทย มีถิ่นพำนัก และประกอบการอยู่ในประเทศไทย
        2. อายุมากกว่า 20 ปีบริบูรณ์
        3. มีบัตรประจำตัวประชาชนที่ไม่หมดอายุ
        4. เปิดเพจขายสินค้าไม่ต่ำกว่า 3 วัน
        5. มีการขายสินค้า และบริการ ถูกต้องตามกฎหมาย

เอกสารประกอบการสมัคร
        1. บัตรประชาชนตัวจริง (ถ่ายรูปหน้าบัตรระหว่างขั้นตอนการสมัคร)
        2. เลขบัญชีธนาคารที่ต้องการใช้ในการรับเงิน

การสมัครบัญชีประเภทนิติบุคคล
ขั้นตอนการสมัคร

        1. ร้านค้ากรอกรายละเอียดการสมัครบนเพจ Meta
        2. ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน https://www.kasikornglobalpayment.com/assets/page/juristic/doc/application-form-re-26-oct.pdf
        3. เตรียมเอกสารบริษัทตามที่ระบุในหัวข้อ “เอกสารประกอบการสมัคร” ด้านล่าง
        4. นำส่งใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัครที่ลงลายมือชื่อรับรองเอกสาร ที่สาขาของธนาคารกสิกรไทยสาขาใดก็ได้ ทั่วประเทศ เพื่อยืนยันตัวตน
        5. KGP จะแจ้งสถานะการสมัครทาง Meta ภายใน 3-6 วันหลังจากท่านส่ง เอกสารครบถ้วน

เอกสารประกอบการสมัคร
ลงลายมือชื่อรับรองเอกสารโดยกรรมการผู้มีอำนาจทุกท่านตามระบุใน หนังสือรับรอง และ ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
        1. ใบสมัครใช้บริการรับชำระเงินผ่าน Meta Pay https://www.kasikornglobalpayment.com/assets/page/juristic/doc/application-form-re-26-oct.pdf
        2.สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ออกภายใน 3 เดือน
        3.สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ 5)
        4.สำเนา บอจ 3 (กรณีมีตราประทับ) หรือ สำเนา บอจ 4 กรณีมีการแก้ไข รายการจดทะเบียนตราประทับ
        5.สำเนาบัตรประชาชนขอผู้ติดต่อหลักพร้อมลงลายมือชื่อรับรองเอกสาร
        6.สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันตามหนังสือรับรอง บริษัท (ทุกท่าน) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองเอกสาร
        7.กรณีมอบอำนาจ : หนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้ติดต่อ หลักพร้อมลงลายมือชื่อรับรองเอกสาร และติดอากรสแตมป์ 30 บาท
โดยระบุว่า - “มอบอำนาจให้สมัครใช้บริการรับชำระเงินกับทาง บริษัท กสิกร โกลบอล เพย์เมนต์ จํากัด"

        กรณีนิติบุคคลมีกรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองมากกว่า 1 ท่าน และไม่สามารถ มายื่นเอกสารด้วยตนเองได้ครบทุกท่าน จะต้องทำการมอบอำนาจให้กับท่านที่มา ดำเนินการยื่นเอกสาร หรือมอบอำนาจให้ผู้กระทำการแทนนิติบุคคลเป็นผู้ยื่นเอกสาร แทนได้

        สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของนิติบุคคล กรณีใช้บัญชีออมทรัพย์ หรือ Statement กรณีใช้บัญชีกระแสรายวัน

        * หมายเหตุ : ชื่อบัญชีนิติบุคคลที่ใช้รับเงินจะต้องตรงกับชื่อนิติบุคคลที่ทำการสมัคร สำคัญ: สามารถใช้บัญชีนิติบุคคลของธนาคารใดก็ได้ในการรับเงิน

        กรณีที่นิติบุคคลต้องการสมัครใช้บริการกับเพจ Meta มากกว่า 1 เพจ ภายใต้ชื่อนิติบุคคลเดียวกัน สามารถส่งเอกสารการสมัครเพียง 1 ชุด และ ระบุเพจที่ต้องการสมัครเพิ่มเติมได้ในใบสมัครหน้าที่ 4 (สูงสุด 30 เพจ ต่อ 1 ชื่อผู้สมัคร)

สนใจใช้ระบบดูด CF ไลฟ์สด ดูดออเดอร์และจัดการหลังบ้านร้านค้าออนไลน์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
LINE : @jamboliveth (มี@)
INBOX : http://m.me/jamboliveth
WEBSITE : https://jambolive.tv/th/
โทร : 095-174-4436