“ความไว้วางใจ” สำคัญมากหากเสียไปแล้วก็เหมือนต้องเสีย ทุกอย่างโดยไม่เหลืออะไรเลย!

LIEKR:

บทความ "โดนใจ" ที่สุดแห่งเดือนนี้!! เป็นคนใหม่ ด้วยการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตนเอง

    การสูญเสีย “ความไว้วางใจ” ก็เหมือนกับคุณไม่มีอะไรเลย

“ความไว้วางใจ” ไม่ได้หมายถึง คุณและฉันจะไม่มีระยะทางต่อกัน

“ความไว้วางใจ”  หมายถึง หัวใจกับหัวใจเดินใกล้ชิดกันมากขึ้น

 

Sponsored Ad

 

“ความไว้วางใจ” คืออะไร?

“ความไว้วางใจ”  คือ การเก็บจิตใจแห่งความระมัดระวังไว้

“ความไว้วางใจ” คือ การปลดล็อกการป้องกันตัวออก

 

Sponsored Ad

 

“ความไว้วางใจ” คือ หวงแหนความรักต่อกันและกัน


“ความไว้วางใจ” คืออะไร?

“ความไว้วางใจ” คือ การให้ยืมเงิน โดยที่ไม่ขมวดคิ้ว

“ความไว้วางใจ” คือ การมอบหัวใจให้คุณ โดยไม่มีข้อสงสัยใด ๆ

“ความไว้วางใจ” คือ ความจริงใจและเชื่อใจอย่าง100%

“ความไว้วางใจ” หมายถึงอะไร?

 

Sponsored Ad

 

“ความไว้วางใจ” หมายถึง การไม่ได้เตรียมพร้อมที่จะรับมือคุณ

“ความไว้วางใจ” หมายถึง คุณและฉันไม่มีระยะทางต่อกัน

“ความไว้วางใจ” หมายถึง หัวใจและหัวใจของเราใกล้ชิดกันมากขึ้น


“ความไว้วางใจ” คือ การแสดงท่าทีออกมาว่า แคร์

“ความไว้วางใจ” คือ การพิสูจน์ให้เห็นว่า เขาให้ความสำคัญกับคุณ

“ความไว้วางใจ” คือ พันธะ

การเชื่อมโยงความรู้สึกของกันและกัน

ตราบใดที่ “ความไว้วางใจ” หรือ “ความเชื่อมั่น” ยังคงอยู่

“ความสัมพันธ์” ก็จะไม่มีวันถูกทำลายให้ขาด

“ความสัมพันธ์” ก็จะอยู่ไม่ไกลห่างกัน

 

Sponsored Ad

 

การให้ “ความไว้วางใจ” ใครสักคน

ก็เหมือนการมอบ “การเตรียมพร้อม” ออกไป

ก็เหมือนการเปิดเผย “จุดอ่อน”

 

Sponsored Ad

 

ก็เหมือน การเตรียมพร้อมที่จะโ ด น ทำ ร้ า ย ให้ บ อ บ ช้ำ ตลอดเวลา

การให้ “ความไว้วางใจ” ใครสักคน

ก็เหมือนกับการวาง “จิตใจแห่งความระมัดระวัง” ลง

ก็เหมือนการ “มองข้ามตนเอง” ไป

ก็เหมือนการ “ก ล้ำ ก ลื น น้ำ ต า แห่งความ เ จ็ บ ป ว ด” ลงไป

การให้ “ความไว้วางใจ” ใครสักคน

 

Sponsored Ad

 

ที่จริงนั้นไม่ง่ายเลย

ต้องใช้ระยะเวลานานหลังจากปฏิสัมพันธ์กัน จึงจะ  “ตัดสินใจ” ได้

ต้องมีความเข้าใจอย่างถี่ถ้วนก่อน จึงจะสามารถ “เลือก” ได้

การได้รับ “ความไว้วางใจ” จากคนที่คุณชอบนั้น เป็น “ความสุขอย่างหนึ่ง”

การได้รับ “ความไว้วางใจ” จากคนดี เป็น “ความโชคดี”

การได้รับ “ความไว้วางใจ” จากคนที่ประสบความสำเร็จ นั้นเป็น “โอกาส!”

“ความไว้วางใจ”  “ความน่าเชื่อถือ” เปรียบดั่ง “น้ำ” ที่ไม่สามารถขุ่นเคืองได้

Sponsored Ad

“ความไว้วางใจ”  “ความน่าเชื่อถือ” เปรียบดั่ง “กระจกเงา” ที่ไม่อาจตีให้ แ ต ก ละเอียดได้

“ความไว้วางใจ”  “ความน่าเชื่อถือ” เปรียบดั่ง “ไฟ” เพื่อให้ความอบอุ่นแก่คุณและฉัน

หากไร้ความไว้วางใจ”  “ความน่าเชื่อถือ”

ต่อให้เป็น “ความรักที่แน่นแฟ้น” เพียงใด ก็จบได้

ต่อให้มี “ความสัมพันธ์ที่ดีแค่ไหน” ก็ขาดสะบั้นได้

“ความไว้วางใจ” ก็เหมือนชีวิต “มีเพียงครั้งเดียว”

“ความไว้วางใจ” มีค่าดั่ง “ทองคำ”

เมื่อมันถูกทำลาย ก็จะหายไปอย่างสมบูรณ์

เมื่อสูญเสีย ไปแล้ว ก็จะไม่มีวันได้พบมันอีก

การทำ “ความไว้วางใจ” หายไป

เหลือเพียงหัวใจที่เจ็บปวด

เพื่อน ก็หันหลังเดินจากไป

ผู้มีพระคุณ จะไม่ช่วยอะไรอีกแล้ว

สู ญ เ สี ย “ความไว้วางใจ” ก็สูญเสียหัวใจของคนคนหนึ่ง

การทำลาย “ความไว้วางใจ” ก็เกิดความขัดแย้ง

สังคมยุคนี้

ความจริงใจ เพียงครั้งเดียว

ความไว้วางใจ ก็มีหนเดียว

เมื่อสูญเสียมันไปแล้ว ก็จะไม่มีอีก

เมื่อมันพังแล้ว ยากที่จะสร้างให้กลับมาเหมือนเดิมได้!ที่มา:todayspot

แปลและเรียบเรียงโดย  Liekr