รู้จักหญิงผู้สืบเชื้อสาย "ไทย-มอญ" สู่เส้นทางแห่งเกียรติยศ อัครมเหสีในสุลต่านรัฐเประก์

LIEKR:

นอกจากพระปรีชาสามารถรอบด้าน ยังมีพระจริยวัตรที่งดงามมาก ๆ ด้วย

        หลายคนคงจะยังไม่ทราบว่า ราชวงศ์ในละแวกเพื่อนบ้าน อย่างรัฐเประก์ ประเทศมาเลเซีย มี พระอัครมเหสีในสุลต่านนัซริน ชาห์ สุลต่านรัชกาลปัจจุบันแห่งรัฐเประก์ เป็นถึงผู้สืบเชื้อสายไทย-มอญ ท่านก็คือ "ตวนกู ซารา ซาลิม" และพระองค์ทรงมีพระจริยวัตรที่งดงามและพระปรีชาสามารถรอบด้านอีกด้วย

        ซึ่งก่อนหน้านี้ สุลต่าน นัซริน มูอิซซัดดิน ชาห์ สุลต่านแห่งเประก์ พร้อมด้วย ตวนกู ซาร่า ซาลิม รายา ประไหมสุหรีแห่งรัฐเประก์ ได้เสด็จฯ มาร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

 

Sponsored Ad

 

.

พระราชประวัติของ ตวนกู ซารา ซาลิม พระอัครมเหสีในสุลต่านนัซริน ชาห์

        ดูลี ยัง มาฮา มูลียา ราจา เปอร์ไมซูรี ตวนกู ซารา ซาลิม พระนามเดิม ซารา ซาลิม เดวิดสัน พระอัครมเหสีในสุลต่านนัซริน ชาห์ สุลต่านรัชกาลปัจจุบันแห่งรัฐเประก์ พระองค์เป็นลูกครึ่งมาเลเซีย-อังกฤษ สืบจากพระราชชนกและมีเชื้อสายแห่งราชวงศ์เกอดะฮ์ และเชื้อสายไทย-มอญ จากคุณหญิงเนื่อง ฤทธิสงครามรามภักดีในสายพระราชชนนี

 

Sponsored Ad

 

        พระองค์เคยฝึกงานเป็นวิศวกรเคมี เพื่อจะปูทางเข้าไปทำงานในบริษัทน้ำมันและก๊าซในกัวลาลัมเปอร์ ทรงพบรักกับสุลต่านนัซริน ชาห์มานานเกือบสิบปีก่อนอภิเษกสมรสกัน ครั้นเมื่อพระราชสวามีได้เถลิงถวัลยราชสมบัติขึ้นเป็นสุลต่านแห่งเประก์ จึงได้สถาปนาให้เจ้าหญิงซารา ซาลิม พระชายาฯ ขึ้นเป็นรายา ประไหมสุหรีแห่งเประก์มาตั้งแต่นั้น

        ตวนกู ซารา ซาลิม พระราชสมภพเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2516 ณ เมืองอีโปะฮ์ รัฐเประก์ ประเทศมาเลเซีย เป็นบุตรคนเล็กจากทั้งหมด 4 คนของดาโต๊ะซาลิม เดวิดสัน (นามเดิม วิลเลียม สแตนลีย์ วอล์กเกอร์ “บิล” เดวิดสัน) ทนายความชาวอังกฤษ กับดาตินชารีฟะฮ์ อาซาลียะฮ์ ไซยิด โอมาร์ ชาฮาบูดิน เชื้อพระวงศ์เกอดะฮ์ พระองค์เป็นพระภาคิไนยของตนกู อับดุล ระห์มัน นายกรัฐมนตรีคนแรกของมาเลเซีย และเป็นเหลนของคุณหญิงเนื่อง ฤทธิสงครามรามภักดี เมื่อนับจากสายพระราชชนนี

 

Sponsored Ad

 

.

        พระองค์สนพระทัยการศึกษาด้านภาษามาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ทรงเข้าศึกษาในโรงเรียนเอสเอ็มเคคอนเวนต์อีโปะฮ์ ระหว่างที่ทรงศึกษา พระองค์เป็นนักกีฬาของโรงเรียน ทรงลงแข่งสควอชและเทนนิส รวมทั้งเคยเป็นนักกีฬาว่ายน้ำของรัฐเประก์ช่วงปี 2524 – 2530

        หลังทรงสำเร็จการศึกษาระดับเอจากวิทยาลัยไพรม์เมื่อปี พ.ศ. 2535 พระองค์ทรงศึกษาต่อด้านวิศวกรรมเคมี ณ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร จนสำเร็จการศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2538 และได้รับรางวัลนักศึกษาชั้นนำในช่วงปีสุดท้าย

 

Sponsored Ad

 

.

        ตวนกู ซารา ซาลิมอภิเษกสมรสกับสุลต่านนัซริน ชาห์เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ณ พระราชวังอิสกันดารียะฮ์ เมืองกัวลากังซาร์ รัฐเประก์ วันรุ่งขึ้นจึงมีพระราชพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ แล้วจึงโปรดเกล้าฯ สถาปนาซารา ซาลิม เดวิดสันขึ้นเป็นเจ้าหญิงพระชายาในมกุฎราชกุมาร (ราจามูดา) เป็นต้นไป ทั้งสองมีพระราชโอรส-ธิดาด้วยกันสองพระองค์ คือ

        - ราจา อัซลัน มุซซัฟฟาร์ ชาห์ (14 มีนาคม 2551)

 

Sponsored Ad

 

        - ราจา นาซีรา ซาฟียา (2 สิงหาคม 2554)

        หลังสุลต่านอัซลัน ชาห์แห่งเประก์เสด็จสวรรคต สุลต่านนัซริน ชาห์พระราชโอรสจึงเสวยราชสมบัติสืบมา จึงโปรดเกล้าฯ สถาปนาเจ้าหญิงซารา พระชายาฯ ขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินี (รายาประไหมสุหรี) แห่งเประก์มาตั้งแต่นั้น

.

 

Sponsored Ad

 

        นอกจากรายา ประไหมสุหรี แห่งรัฐเประก์ จะทรงมีพระปรีชาสามารถรอบด้านแล้ว พระองค์ยังทรงฉลองพระองค์ได้งดงาม เหมาะกับสไตล์ของพระองค์เองมาก ๆ 

.

.

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก praew

บทความที่คุณอาจสนใจ