สิ่งสำคัญที่สุดของการเป็นคนคือ "ไม่ลืมบุญคุณ" จงจำคนที่คิดดี ทำดีกับเราไว้ให้มั่น

LIEKR:

ลืมอะไรลืมได้ แต่... "อย่าลืมบุญคุณคน"

สิ่งที่สำคัญที่สุดของ “การเป็นคน” คืออะไร?

รูปร่างหน้าตาของร่างกายภายนอกนั้นไม่สำคัญ

แต่สิ่งสำคัญคือ “ต้องมีคุณงามความดี มีคุณธรรม”

 

Sponsored Ad

 

การไม่มีเงินทอง ไม่มีลาภ ยศนั้นไม่สำคัญ

แต่สิ่งที่สำคัญคือ “คำพูดที่น่าเชื่อถือ”

สิ่งที่สำคัญที่สุดของ “การเป็นคน” คืออะไร?

 

Sponsored Ad

 

“การรู้คุณและตอบแทนพระคุณ” ถึงจะสำคัญ

การรู้ผิดชอบชั่วดี เป็นคนน้ำใจงาม

และมีเมตตาที่มาจากจิตใต้สำนึกจริงๆนั้นสำคัญมาก

จริงใจ ซื่อสัตย์ ก็เช่นกัน

เพราะคนที่มีความเมตตา

จะไม่มีวันลืมพระคุณคนที่เคยช่วยเหลือคุณ

คนที่มีมโนธรรมจะไม่มีวันละทิ้งคนที่เคียงข้างเขา

จะไม่มีวันโกหกหลอกลวงคนที่เชื่อใจเขา

 

Sponsored Ad

 

ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ก็จะตอบแทนพระคุณ

การรู้บุญคุณคน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ถึงจะเป็นผู้ชนะที่แท้จริง ถึงจะประสบความสำเร็จ

ตอนที่คุณมีปัญหา ใครช่วยดึงคุณขึ้นมา

หลังจากผ่านพ้นไปแล้ว คุณเคยช่วยเหลือใคร

อย่าลืมบุญคุณผู้มีพระคุณ และอย่าสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่น

 

Sponsored Ad

 

ตอนจะขอความช่วยเหลือทำเป็นพูดดี อ่อนหวาน

พอหมดผลประโยชน์แล้ว ก็ทำเป็นไม่สนใจผู้อื่น

เป็นคน อย่าลืมพระคุณ

 

Sponsored Ad

 

คนที่เชื่อใจคุณ อย่าหลอกลวง

คนที่รักคุณ อย่าทำร้าย

คนที่ช่วยเหลือคุณ อย่าลืม

คนที่เคียงข้างคุณ อย่าละทิ้ง

คนที่ยินยอมเชื่อใจคุณ ไม่ใช่เพราะโง่เขลา

แต่เขาเห็นว่าคุณสำคัญ

คนที่ยินยอมช่วยเหลือคุณ ไม่ใช่เพราะว่างมาก

แต่เพราะเขาทนเห็นคุณลำบากไม่ได้

ฉะนั้น...

 

Sponsored Ad

 

“ตอนยากจน” ใครดีกับคุณ

“ตอนมั่งมี” ใครดีกับคุณ

“ตอนทุกข์” ใครช่วยเหลือคุณ

คุณต้องจำให้ดี ว่าใครเป็นใคร…

การเป็นคนสิ่งสำคัญ อย่าลืมบุญคุณ

Sponsored Ad

ในชีวิตนี้คนที่คุณควรขอบคุณคือ “คนที่ให้เงินคุณยืม” โดยไม่มีดอกเบี้ย

แม้จะมีพายุพัดผ่านมากมาย ก็ไม่เคยทอดทิ้งคุณ

ท่ามกลางหิมะก็ส่งฟืนให้คุณ โดยไม่ต้องการสิ่งตอบแทน

พวกเขาเป็นผู้มีพระคุณในชีวิตของคุณ

ความจริงใจนั้นหายาก บุญคุณนั้นมีค่า

ต้องเคารพคนที่มีบุญคุณกับคุณ

จดจำบุญคุณให้ดี เพื่อว่าสักวันหนึ่งจะตอบแทนเขา

        

สำเร็จความปรารถนา จะได้ไม่รู้สึกติดหนี้ใคร จะได้มีชีวิตอย่างสบายใจ!

เป็นคนอย่าลืมบุญคุณ

“อาหารมื้อหนึ่ง” ก็เป็นพระคุณที่ยิ่งใหญ่

“น้ำหยดหนึ่ง” ก็เป็นพระคุณเช่นกัน

คนที่เคยช่วยคุณ เคียงข้างคุณ ให้ความอบอุ่นคุณ รักคุณ 

คนเหล่านี้ล้วนเป็นผู้มีบุญคุณกับคุณ 

จะต้องจดโน๊ตไว้ให้ดี หวงแหนคนเหล่านี้ให้ดีด้วย      

                      

ที่มา: bobo01, Liekr