ล้ำค่าราชวงศ์จักรี เปิดที่มา "เข็มกลัดมรกตล้อมเพชร" ของเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

LIEKR:

ประเมินค่ามิได้ เปิดที่มา "เข็มกลัดมรกตล้อมเพชร" ของเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

    พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในงานพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้ากฐิน ณ วัดสุวรรณดาราราม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

    ในงานพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้ากฐิน "เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี" แต่งกายงดงามด้วยเครื่องแต่งกายชุดไทยสีเหลืองทอง ประดับเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรื่องยิ่ง อีกทั้งยังได้ติดเครื่องประดับเข็มกลัดมรกตล้อมเพชร เป็นที่งดงามในสายตาของผู้ร่วมพิธี

 

Sponsored Ad

 

.

    "เข็มกลัดมรกตล้อมเพชร" นั้น เป็นมรกตและเพชรเม็ดงามประเมินค่ามิได้ รูปหยดน้ำล้อมรอบด้วยดอกไม้ริบบิ้นเพชร นับว่าเป็นหนึ่งในสมบัติอันล้ำค่าของราชวงศ์จักรีไทย

 

Sponsored Ad

 

    แต่เดิมนั้น เข็มกลัดมรกตล้อมเพชรนี้เป็นของ พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ แต่พระองค์ไม่ทรงโปรดสวมใส่ เนื่องจากทรงถือเป็นของชั้นสูงของบรมราชวงศ์จักรี พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ที่มีพระกำเนิดมาจากสามัญชน จึงทรงไม่ต้องการที่จะใช้ประดับเครื่องแต่งกาย

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดีและพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวีในรัชกาลที่ ๖

 

Sponsored Ad

 

    เมื่อเป็นดังนั้นพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี จึงได้มอบเครื่องประดับดังกล่าว ให้แก่ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พระราชธิดาเพียงพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กับพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ให้ทรงประดับในโอกาสอันสมควร

 

Sponsored Ad

 

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

    ซึ่งสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ ไม่ทรงโปรดประดับเครื่องประดับที่ชิ้นใหญ่เกินไป แต่จะทรงประดับด้วยเครื่องประดับชิ้นเล็ก และจะทรงประดับ เข็มกลัดมรกตล้อมเพชร นี้ในโอกาสสำคัญเช่น ฉายพระรูปเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ เป็นต้น

ที่มา : khaosaan

บทความแนะนำ More +

บทความที่คุณอาจสนใจ