เปิด 7 ดาราดังของไทย เรียนจบปริญญาเอก ดีกรีด็อกเตอร์ ทำงานหนัก แต่ก็ไม่ทิ้งการเรียน

LIEKR:

สุดยอดมาก ๆ เลยค่ะ แต่ละคนตารางงานแน่น ๆ ทั้งนั้น นับถือใจสุด ๆ

        ถือได้ว่างานในวงการบันเทิงเป็นอะไรที่ยุ่ง และทำให้ดาราทั้งหลายไม่ค่อยมีเวลาส่วนตัว เพื่อไปทำอย่างอื่นสักเท่าไหร่

        แต่พวกเขาเหล่านี้ยอมเหนื่อย และสละเวลาพักผ่อนอันน้อยนิด เพื่อไปเรียนหนังสือ จนคว้าปริญญาเอกมาได้ นับถือในความพยายามจริง ๆ

 

Sponsored Ad

 

นาวิน ต้าร์

        ด้านการศึกษาของหนุ่มนาวิน ต้าร์นั้น เริ่มต้นการศึกษาจากโรงเรียนอนุบาลผานิตา และศึกษาต่อที่โรงเรียนอนุบาลชนานันท์ และโรงเรียนสมถวิล ในช่วงที่เรียนระดับมัธยมศึกษาที่สาธิตปทุมวันและสาธิตประสานมิตรนั้น เขาเป็นเด็กที่เกเรจนมีปัญหากับโรงเรียน จนถูกไล่ออกจากโรงเรียนถึงสองครั้งจากโรงเรียนทั้งสอง แต่ด้วยการเอาชนะใจตน 

        จึงทำให้เขาเอ็นทรานซ์ได้และจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

 

Sponsored Ad

 

        จากนั้นได้รับทุนอานันทมหิดลศึกษาต่อที่ สหรัฐอเมริกา โดยปริญญาโทศึกษาที่ มหาวิทยาลัยออริกอนสเตต 

 

Sponsored Ad

 

        และได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ที่ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เดวิส

หมวย อริสรา

 

Sponsored Ad

 

        พิธีกรและผู้ประกาศข่าวสาวคนเก่งคนนี้ จบปริญญาตรี ด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1 สาขา วิชาวิทยุและโทรทัศน์ ต่อมาจบปริญญาโท สาขาบริหารสื่อสารยมวลชน และปริญญาเอกดุษฏีบัณฑิต จากคณะเวรสารศาสตร์และสื่อมวลชน สาขาสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บัวขาว บัญชาเมฆ

 

Sponsored Ad

 

        สำหรับ ร้อยตรี สมบัติ บัญชาเมฆ หรือ บัวขาว บัญชาเมฆ นอกจากการขึ้นชกแล้วเขาก็ยังใช้เวลาที่เหลือในการศึกษา หาความรู้ใส่ตัว โดยในปี 2556 นั้น เขาได้เข้ารับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปริญญาโท) สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เป็นผู้พระราชทานปริญญาบัตร

        ถัดมาในปี 2557 เขาได้เข้ารับ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปริญญาเอก) สาขาวิชายุทธศาสตร์ การพัฒนาภูมิภาค (กลุ่มการศึกษาและจัดการภูมิปัญญา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เป็นผู้พระราชทานปริญญาบัตร

 

Sponsored Ad

 

        และในปี 2560 ที่ผ่านมา เขาได้เข้ารับ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ปริญญาตรี) : บธ.บ. คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต โดย ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นผู้พระราชทานปริญญาบัตร

Sponsored Ad

        นอกจากนั้นเขายังเป็น อาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และยังเป็น อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อีกด้วย

บุ๋ม ปนัดดา

        เป็นอีกหนึ่งสาวเก่งมากความสามารถเลยก็ว่าได้สำหรับ บุ๋ม ปนัดดา หลังจากที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ลาออกตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 4 ไปเข้ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นเวลาหนึ่งปี ก่อนไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา 

        หลังจากนั้นกลับมาศึกษาที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และได้ทำงานพนักงานแผนกบริการลูกค้าของบริษัทธนาคารซิตี้แบงค์ หลังจบการศึกษาปริญญาตรี ได้เข้ารับการศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจระหว่างประเทศที่ University of Wollongong เครือรัฐออสเตรเลีย 

        และจบปริญญาโทใบที่ 2 ด้านปรัชญาการดำเนินธุรกิจจาก University of South Australia จากนั้นกลับมาทำงานเป็นอาจารย์ระดับ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา คณะวิทยาการจัดการ ก่อนที่จะจบการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาด้าน บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

ต้อย เศรษฐา

        สำหรับนักแสดงมากฝีมืออย่าง ต้อย เศรษฐา นั้นจบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ หลักสูตรโครงการพิเศษ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและปริญญาเอก คณะรัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

เป็ด เชิญยิ้ม

        สำหรับ เป็ด เชิญยิ้ม หรือ ดร.ธัญญา โพธิ์วิจิตร สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาขั้นสูง จากวิทยาลัยครูจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรี จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

        ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ สาขาจัดการทั่วไป จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม และปริญญาเอก ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อต้นปี พ.ศ. 2558

จ๋า ณัฐฐาวีรนุช

        นอกจากความสวยแล้ว ในเรื่องความเก่งของ จ๋า ณัฐฐาวีรนุช หรือ วีเจจ๋า บอกเลยว่าไม่ธรรมดา เพราะเธอมีดีกรีเป็นถึงดอกเตอร์เลยทีเดียว โดยประวัติการศึกษาของเธอนั้น เริ่มจากจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนสตรีนนทบุรี จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

        จากนั้นก็เข้าศึกษาต่อจนจบระดับปริญญาตรีจาก คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตามด้วยปริญญาโทยุโรปศึกษา (European Studies) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

        และปัจจุบันก็ได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งก็ทำให้เธอมีคำนำหน้าชื่อว่า ดร.ณัฐฐาวีรนุช ทองมี อย่างทุกวันนี้

        ต้องบอกเลยว่าทุกคนเก่งมาก ๆ เลยจริง ๆ ค่ะ

ที่มา : storyth

บทความที่คุณอาจสนใจ