เปิดความหมาย ภาษาบาลี ข้างขวดเจลแอลกอฮอล์พระราชทาน "เจ้าคุณพระ" เป็นผู้แต่งเอง

LIEKR:

ข้อความดังกล่าวถูกแต่งและเขียนขึ้นโดย "เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี"

    "พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี" ได้ปฏิบัติหน้าที่สนองพระเดชพระคุณในราชการในพระองค์ด้วยความเรียบร้อยและแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมาก เมื่อวันที่ 10 มกราคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ เป็นรองประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ต่อไป

    ในเพจเฟซบุ๊ก กลุ่มรัก "พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี" ได้เปิดเผยภาพพร้อมข้อความ บนขวดเจลแอลกอฮอล์พระราชทานและหลอดเจลแอลกอฮอล์พระราชทาน ที่พระราชทานให้แก่หน่วยราชการ รวมทั้งประชาชนทั่วไปให้ได้ใช้ประโยชน์

 

Sponsored Ad

 

    โดยปรากฏข้อความเป็นภาษาบาลี เขียนไว้ว่าดังนี้

    "รตนตฺตยานุภาเวน           สพฺพเทวาน เตชสา

    อุปฺปนฺโน โควิโต โรโค     สฺยามรฏฺเฐ วินฺสสตุ

 

Sponsored Ad

 

ราชปุญฺญานุภาเวน          ทสปารมิตาหิ จ

          อาโรคิยสุขญฺเจว             สทา โสตฺถิ ภวฺนตุเต ฯ"

    ซึ่งทางเพจยังได้เปิดเผยว่า ข้อความดังกล่าวสื่อความหมายส่งกำลังใจแก่ประชาชนคนไทยทุกคน แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เพื่อให้อานุภาพของพระรัตนตรัยและเหล่าเทวดาทั้งปวง ช่วยปกป้องคุ้มครองคนไทย และขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขสวัสดีด้วยพระบุญญานุภาพและบารมีของพระราชา

 

Sponsored Ad

 

.

    ข้อความภาษาบาลีดังกล่าว "พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี" ได้อาศัยความรู้ที่เคยได้ศึกษาและเรียนรู้ภาษาบาลีอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่ง ในการแต่งขึ้นด้วยตัวเอง เพื่อให้เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนคนไทยทุกคน

Sponsored Ad

ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร

.

โพสต์ดังกล่าว

ที่มา : เฟซบุ๊ก กลุ่มรัก "พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี"

บทความแนะนำ More +

บทความที่คุณอาจสนใจ