กู้ง่ายๆผ่าน Line เพื่อเกษตรกร รับเงิน 10,000 ดอกเบี้ยต่ำ ยังเหลือสิทธิ์เยอะ ขอกู้ได้ถึง 30 ธค 63

LIEKR:

ลงทะเบียนตอนนี้ยังทัน !!

    หลังจาก ธ.ก.ส. ปล่อยสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานาการณ์ในปัจจุบัน แก่เกษตรกร โดยเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. 63 เป็นต้นมา ซึ่งได้รับความสนใจเป็นจำนวนมาก และยังเปิดรับสมัครขอสินเชื่อได้ต่อเนื่อง ไปจนกว่าจนกว่ายอดสินเชื่อจะเต็มวงเงิน

    เมื่อวานนี้ นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. เผยว่า โครงการสินเชื่อฉุกเฉินของ ธ.ก.ส. หรือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร วงเงินกู้ 10,000 บาท ขณะนี้ยังไม่เต็มวงเงินปล่อยกู้ ผู้สนใจสามารถดำเนินการยื่นกู้ได้ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 ธ.ค. 63 หรือจนกว่าสินเชื่อเต็มวงเงิน

 

Sponsored Ad

 

    สินเชื่อฉุกเฉิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. มีรายละเอียดดังนี้

       1. วงเงินกู้ไม่เกิน 10,000 บาท

 

Sponsored Ad

 

       2. อัตราดอกเบี้ย 0.1 เปอร์เซ็นต์ ต่อเดือน

       3. ไม่ต้องใช้หลักประกัน

       4. ระยะเวลาจ่ายสินเชื่อ ยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. 63 นัดทำสัญญาวันที่ 7 พ.ค. 63 ถึง 30 ธ.ค. 63

       5. ระยะเวลาชำระ ปลอดการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรกนับจากวันกู้ กำหนดชำระคืนแล้วเสร็จภายใน 2 ปี 6 เดือนนับจากวันกู้ และสามารถแบ่งงวดชำระได้ตามความสามารถในการชำระคืน เช่น รอบชำระรายเดือน 24 รอบ ส่งชำระต่องวดประมาณ 429.17 บาท ราย 3 เดือน 1,287.50 บาท ราย 6 เดือน 2,575.00 บาท

 

Sponsored Ad

 

        คุณสมบัติผู้กู้ : เป็นเกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ

ขั้นตอนการสมัครขอสินเชื่อสำหรับผู้ที่เป็นลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส.อยู่แล้ว

 

Sponsored Ad

 

ขั้นตอนการสมัครขอสินเชื่อสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส.

       สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติดังข้อกำหนด และได้รับผลกระทบจากโรคระบาด มีความสนใจในการขอกู้ ก็สามารถสมัครด้วยตนเองง่ายๆตามขั้นตอนข้างต้นค่ะ

ที่มา : tkvariety, ธ.ก.ส

บทความแนะนำ More +

บทความที่คุณอาจสนใจ