ปิติในหัวใจ "เจ้าหญิง" ผู้ไม่ต้องมีพระเก้าอี้เลิศหรู ทรงเป็นที่รักในทุกๆ ที่ ที่เสด็จฯ ไปถึง

LIEKR:

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

    เรื่องราวของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เห็นกี่ครั้งก็ปลื้มปีติ เพราะไม่ว่าเสด็จลงพื้นที่ในถิ่นทุรกันดาร ทรงพบปะและพูดคุยกับประชาชนอย่างไม่ถือพระองค์ และเป็นกันเองอย่างมาก

    โดยผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ชื่อว่า Chamnan Bhu-eiam โดยเรื่่องราวดังกล่าวระบุว่า "ไม่ต้องมีพระเก้าอี้ ที่เลิศหรู ไม่ต้องถูกเชิดชู ให้หรูหรา ไม่ต้องมีมาด เยี่ยงราชธิดา แต่พระองค์เสด็จมา ด้วยพระทัย..."

 

Sponsored Ad

 

    สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงฟังบรรยาย โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ต.ศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 

Sponsored Ad

 

    ในโอกาสนี้ ทรงเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ทรงนำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ มาทัศนศึกษาพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗

    และ ทรงขอใช้ไฟฟ้าและจ่ายค่าไฟเอง ในพระตำหนักส่วนพระองค์ที่จังหวัดอุทัยธานี หลังโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเพื่อประทับและทรงงาน โอกาสเสด็จ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคเหนือ

 

Sponsored Ad

 

    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเผย ทรงให้ราชเลขาฯ ส่งคำขอมาตั้งแต่วันที่ ๒๔ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ โดยไม่มีการใช้อภิสิทธิ์ใดใดทั้งสิ้น

    พร้อมทรงเสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมิเตอร์ขนาด ๓๐ แอมป์ ๓ เฟส ๔ สาย เป็นเงินกว่า ๒ หมื่นบาท และระบุพระนาม สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในใบแจ้งค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนด้วย

เจ้าหญิงที่ทรงอยู่เคียงข้างประชาชนทุกชนชั้น

.

ที่มา : Chamnan Bhu-eiam

บทความแนะนำ More +

บทความที่คุณอาจสนใจ