"อ.เจษฎา" เตือน น้ำน มดิบกินไม่ได้ "เชื้ อโร คเยอะ" หลังนายกฯ แนะให้เด็กกิน น มดิบ

LIEKR:

มันดื่มไม่ได้นะครับท่าน...

    พล.อ. ประยุทธ์ แนะให้เอาวัวไปเลี้ยงในโรงเรียน รีดนมให้เด็กกินตอนเช้า อ.เจษฎา เ ตื อ น น้ำนมดิบมี อั น ต ร า ย จาก เ ชื้ อ โ ร ค ควร ฆ่ า เ ชื้ อ ก่อน

    จากกรณีเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปยังสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ชมกระบวนการผลิตนม และ ท ด ล อ ง รี ดนมวัว ก่อนจะกล่าวว่า ต่อไปไม่ต้องกลัวว่าเด็กจะกินนมบูดอีก ให้เอาแม่วัวไปให้เด็กที่โรงเรียน ช่วงเช้าก็รีดนมให้เด็กกิน

 

Sponsored Ad

 

ภาพจาก รัฐบาลไทย

    เกี่ยวกับเรื่องนี้ที่เป็นกระแสโด่งดังในโลกออนไลน์ จนเมื่อวานนี้ อ.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ นักวิชาการ และอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ถึงเรื่องดังกล่าวว่า "ไม่ควรดื่มน้ำนมดิบนะครับ อั น ต ร า ย จ า ก เ ชื้ อ โ ร ค ความเข้าใจผิ ดเกี่ยวกับนมวัวยังมีมาอย่างต่อเนื่องนะ ล่าสุดมีคนส่งมาถามว่า "รีดนมวัวสด ๆ แต่เช้า มาให้เด็กกินที่โรงเรียนเลย จะดีมั้ยครับ ?" ... ไม่ดีนะครับ ไม่ควรที่จะดื่มน้ำนมดิบนะครับ !!

 

Sponsored Ad

 

    นมดิบเป็นนมที่ไม่ได้ผ่านการ ฆ่ า เ ชื้ อ โ ร ค ด้วยวิธีให้ความร้อน มันจึงมีสิทธิ์ที่จะมี เ ชื้ อ โ ร ค อั น ต ร า ย ป น เ ปื้ อ น อยู่ได้หลายชนิด เช่น บรูเซ ลล่า (B r u c e l l a), แคมไ พโลแบ คเตอร์ ( C a m p y l o b a c t e r), คริ ปโตส ปอริเดี ยม (Cr y p t o s p o r i d i u m ) , อี โ ค ไ ล (E. c o l i), ลิ ส ที เ รี ย ( L i s t e r i a) และ ซ า ล โ ม เ น ล ล่ า  ( S a l m o n e l  l a) ซึ่ง เ ชื้ อ พวกนี้เป็น อั น ต ร า ย ร้ า ย แ ร ง ต่อสุขภาพของผู้ที่ดื่มได้

 

Sponsored Ad

 

.

    จากข้อมูลของศูนย์ CDC ประเทศสหรัฐอเมริกา บอกว่า "ในอดีตก่อนที่เราจะรู้วิธีการ ฆ่ า เ ชื้ อ โ ร ค ในน้ำนม นมดิบนั้นเป็นสาเหตุทั่วไปของการเกิดอาหารเป็น พิ ษ โดยความ เ สี่ ย ง ข องการเกิด โ ร ค ร ะ บ า ด จากการดื่มนมดิบนั้น มีมากกว่านมที่ผ่านการ ฆ่ า เ ชื้ อ แล้วถึง 150 เท่า !! แล้วพบว่าคนที่ เ สี่ ย ง ต่อการไม่สบายจากการดื่มนมดิบนั้นกว่า 59% เป็นเด็กเล็ก รองลงมาคือ ผู้สูงอายุและผู้ที่มี ภู มิ คุ้ ม กั นในร่างกาย ต่ำ  เช่น ผู้ที่ ติ ด เ ชื้ อ   H I V สรุปคือ แนวคิดที่ให้รีดนมวัวสด ๆ กิน มัน เ สี่ ย ง มากนะครับ ไม่สมควรทำตามครับ"

จากโพสต์ต้นฉบับ

ข้อมูลและภาพ จาก ศูนย์ควบคุมและป้องกัน โ ร ค สหรัฐอเมริกาJessada Denduangboripant

บทความแนะนำ More +

บทความที่คุณอาจสนใจ