สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ทรงมีพระอาการ เจ็ บพระนาภี เสด็จฯ ไปประทับ รพ.จุฬาลงกรณ์

LIEKR:

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ❤ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวร 🙏

    สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ เสด็จฯ ประทับโรงพย าบาลจุฬาลงกรณ์ หลังมีการ อั ก เ ส บ ติ ด เ ชื้ อ ของกระเปาะของพระอันตะ และขอพระราชทานอนุญาตงดพระราชกรณียกิจ

    วันที่ 17 ตุลาคม 2562 มีแถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปประทับ ณ โรงพย าบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีรายละเอียดดังนี้

 

Sponsored Ad

 


       คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รายงานว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระอาการเ จ็ บ พระนาภี (ท้ อ ง) และมีพระ ป ร อ ท (ไ ข้) คณะแพทย์จึงได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ โรงพย าบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พุทธศักราช 2562 ผลการตรวจพบว่า มีการ อั ก เ ส บ ติ ด เ ชื้ อ ของกระเปาะของพระอันตะ (ลำ ไ ส้ ใหญ่) คณะแพทย์จึงกราบบังคมทูลขอพระราชทานประทับ ณ โรงพย าบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อถวายการรักษาด้วยพระโอสถป ฏิ ชี ว น ะ และขอพระราชทานให้ทรงงดพระราชกรณียกิจสักระยะหนึ่ง

       จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

       สำนักพระราชวัง

ข้อมูลและภาพ จาก  สำนักพระราชวัง

บทความที่คุณอาจสนใจ