"หลวงพ่ออลงกต" บริจาคเงินก้อนโต ให้ รพ. ลั่น จงใช้เงินนี้ช่วยเหลือชีวิตผู้อื่น เหมือนช่วยหลวงพ่อ

LIEKR:

ขอให้หลวงพ่อกลับมาแข็งแรงไวๆนะคะ ทีมงานกราบอนุโมทนาสาธุค่ะ

        หลวงพ่ออลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ที่ได้เข้ารับการรักษาและ พั ก ฟื้ น ใน โ ร ง พ ย า บ  า ล พระนารายณ์มหาราช จาก อุ บั ติ เ ห ตุ ทางรถยนต์ ได้ออกจาก โ ร ง พ ย า บ า ล  เพื่อกลับไป พั ก ฟื้ น ต่อที่วัดพระบาทน้ำพุ ซึ่ง ทีมแพทย์ ห้ า ม ใช้ขาในการเดิน 3 เดือน แต่พร้อมรับกิจนิมนต์ เพื่อทำประโยชน์ต่อสังคม

        ซึ่งเมื่อวานนี้ พระราชวิสุทธิประชานาถ (หลวงพ่ออลงกต) กลับวัดพระบาทน้ำพุแล้ว สุขภาพแข็งแรงดี ทำ ก า ย ภ า พ บำ บั ด ได้ตามโปรแกรม สัญญาณชีพปกติ ฉันได้ปกติ มี ป ว ด แ ผ ล บ้าง โดยมีนพ.สมศักดิ์ สุทธิพงศ์เกียรติ์ ผอ.รพ.พระนารายณ์มหาราช นพ.นิติพล นวลสาลี นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) นพ.วรวรรธน์ แก้ววิเชียร นายแพทย์ปฏิบัติการ ร่วมเดินทางส่งหลวงพ่อที่วัดพระบาทน้ำพุ ซึ่งหลังจากออกจาก รพ. แล้ว จะมี พ ย า บ า ล ไป ทำ แ ผ ล และมีนัก ก า ย ภ า พ บำ บั ด ไปให้การดูแลที่วัดเป็นประจำ

 

Sponsored Ad

 

        เเละก่อนที่ทางหลวงพ่ออลงกตจะเดินทางออกจาก โ ร ง พ ย า บ า ล ยังได้บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท ให้กับทาง โ ร ง พ ย า บ า ล พระนารายณ์มหาราช เพื่อขอบคุณในเมตตาจิตของคณะแพทย์และ พ ย า บ า ล ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ให้การดูแลตรวจรักษาหลวงพ่อเป็นอย่างดี และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ โ ร ง พ ย า บ า ล พระนารายณ์มหาราช นำเงินไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

 

Sponsored Ad

 

        หลวงพ่ออลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ กล่าวถึงอาการหลังจาก ป ร ะ ส บ อุ บั ติ เ ห ตุ  ว่า อาการ บ า ด เ จ็ บ ที่บริเวณขาและสะโพกเป็น แ ผ ล ย า ว ทีมแพทย์โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ได้ช่วยกันดูแลอย่างเต็มที่ โดยหลัง ผ่ า ตั ด ได้รักษาตัว และกลับมาพักผ่อนต่อ ที่วัดพระบาทน้ําพุ โดยหลวงพ่ออลงกต แทรกมุกตลกว่า รักษาตัวอยู่ที่ โ ร ง พ ย า บ า ล นั้นแทบไม่ได้นอนเนื่องจากมีคนมาเยี่ยมตลอดเวลา

        ขณะนี้ ทางทีมแพทย์ยังมีความเป็นห่วงอาการ เ ลื อ ด อ อ ก ใน ส ม อ ง แต่ยังคงรักษาได้โดยการให้ ย า ส ล า ย ลิ่ ม เ ลื อ ด  เ อ ก ซ เ ร ย์ ติดตามผลอย่างใกล้ชิด พร้อม ห้ า ม ใช้ขาในการเดินลงน้ำหนักตลอด 3 เดือนนี้ โดยในวันนี้ 6 ต.ค.62 มีกำหนดการ พิธีเททองหล่อพระ ที่วัดพระบาทน้ำพุ

.

.

.

.

.

.

.

.

จากโพสต์ต้นฉบับ

ข้อมูลและภาพ จาก กลุ่มงานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา โ ร ง พ ย า บ า ล พระนารายณ์มหาราช

บทความที่คุณอาจสนใจ