"ทูตสหรัฐคนใหม่" เฝ้าถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช น้อมไหว้ และถวายสักการะ หลังรับตำแหน่งใหม่

LIEKR:

"ท่านทูตคนใหม่" เฝ้าถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช น้อมไหว้ และถวายสักการะ หลังรับตำแหน่งใหม่

    ชาวไทยรู้สึกปลาบปลื้มใจยิ่ง ที่ท่านทูตสหรัฐคนใหม่ ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช ขอประทานรับพระวรธรรมคติ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของมวลมนุษย์

    เมื่อวานนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้ นายไมเคิล จอร์จ ดีซอมบรี เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ซึ่งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ เฝ้าถวายสักการะ

 

Sponsored Ad

 

 

    โดยเพจ รอบโลกรอบเรา กับ รสสุคนธ์ ปราโมทย์ ได้ระบุเอาไว้ว่า... #ทูตสหรัฐเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชเอกอัครราชทูตไมเคิล จอร์จ ดีซอมบรี รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวันนี้ 

 

Sponsored Ad

 

    โดยสมเด็จพระสังฆราชได้ตรัสกับเอกอัครราชทูตดีซอมบรีถึงประวัติความเป็นมาของพุทธศาสนานิกายเถรวาทและบทบาทอันเป็นเอกลักษณ์ของศาสนาพุทธในประเทศไทย 

    ในโอกาสนี้ ท่านทูตได้แสดงความชื่นชมที่ประเทศไทยยึดมั่นต่อการมีเสรีภาพในการนับถือศาสนา ซึ่งได้รับการคุ้มครองภายใต้รัฐธรรมนูญของทั้งไทยและสหรัฐฯ

.

.

.

ที่มา : ข่าวสด, รอบโลกรอบเรา กับ รสสุคนธ์ ปราโมทย์

บทความแนะนำ More +

บทความที่คุณอาจสนใจ