เผยอัตราเงินเดือนของ "กรมสมเด็จพระเทพฯ" เมื่อครั้งดำรงยศ พล.อ.พิเศษ

LIEKR:

ไม่เคยรู้มาก่อน.. เผยอัตราเงินเดือนของ "กรมสมเด็จพระเทพฯ" เมื่อครั้งดำรงยศ พล.อ.พิเศษ

        ยังคงมีเรื่องราวที่สุดแสนประทับใจของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย โดยมีหลากหลายเรื่องราวที่ได้อ่านไปยิ้มไป..

        ซึ่งสื่อข่าวได้นำเสนออีกเรื่องราวที่ประชาชนทั่วไปอาจไม่เคยได้รู้มาก่อนสำหรับ “อัตราเงินเดือนทหารของ พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยข้อมูลที่นำเสนอได้อ้างอิงจาก นิตยสารสกุลไทย ฉบับวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2544 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

Sponsored Ad

 

        พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมายเลขประจำพระองค์ 6231020498 เงินเดือนระดับ น.9 ชั้น 8.5 ทรงดำรงยศพลเอก อัตราเงินเดือนจอมพลของกองทัพบก มีขั้นวิ่งจาก 43,960 บาท ถึงเต็มขั้น 60,040 บาท พระองค์ทรงรับเงินเดือนเต็มขั้นมาตั้แต่ปี พ.ศ. 2544 ถึงปัจจุบันนี้ก็ 9 ปีแล้ว ปัจจุบันกองทัพบกของเรามีนายพลทั้งสิ้น 492 อัตรา แบ่งเป็น พลตรี 412 อัตรา พลโท 64 อัตรา พลเอก 12 อัตรา

 

Sponsored Ad

 

        พอเอกพิเศษที่กินเงินเดือนอัตราจอมพล 4 อัตราซึ่งได้แก่ พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพฯ ในตำแหน่งศาสตราจารย์ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พระองค์ทรงรับเงินเดือนเต็มขั้น 60,040 บาท สูงกว่าผู้บัญชาการทหารบก รองผู้บัญชาการทหารบก และประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกว่าหนึ่งขั้นวิ่ง 

        ทั้งนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเข้ารับราชการเป็นอาจารย์ในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2523 และทรงสอนครั้งสุดท้าย ในวิชาไทยศึกษา ให้กับนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 2 เมื่อ

 

Sponsored Ad

 

        ซึ่งหลังจากที่พระองค์ทรงเกษียณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานเงินเดือน และค่าตอบแทนทั้งหมด ที่ทรงได้รับจากการรับราชการ ตลอดระยะเวลา 35 ปี จำนวนกว่า 26 ล้านบาท ให้กับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

 

Sponsored Ad

 

        โดยเบื้องต้นก่อนเป็นจำนวน 7 ล้านบาท และจะทยอยพระราชทานที่เหลืออีกตามลำดับ เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการศึกษา และเพื่อพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่งถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้

        อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเกษียณอายุราชการไปแล้ว แต่พระองค์ท่านก็จะยังคงเสด็จฯ มาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเรื่อย ๆ ทั้งในงานพิธีการต่าง ๆ ของโรงเรียนและเรื่องการศึกษาด้วย

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก ข่าวชาวบ้าน

บทความแนะนำ More +

บทความที่คุณอาจสนใจ