พระท่านว่าไว้ หากมีคนด่าเราให้นิ่ง "ปล่อยเขาเห่าไป" แต่ให้เราเงียบ คนทุกข์จะเป็นเขาเอง

LIEKR:

เป็นคำพูดที่สอนคนได้ดีมากจริงๆ

    ดั่งคำที่พระท่านว่าไว้ : "เอ็งลองคิดไตร่ตรองดูเถิด เอ็งเห่า แต่ข้าเงียบ เอ็งคิดเอาว่าใครคือคน ใครคือสัตว์ เอ็งโกรธเอ็งด่า แต่ข้านิ่ง เอ็งคิดว่าใครได้บาป ใครได้บุญ"

    และถ้าข้าไม่โกรธ เอ็งคิดเอาว่าใครทุกข์ 

 

Sponsored Ad

 

    เอ็งชอบนินทา แต่ข้าชอบสรรเสริญ เอ็งคิดเอาว่าใครชั่วว่าใครดี 

    เอ็งเกลียดข้า แต่ข้าไม่เกลียดตอบ เอ็งคิดเอาว่าจิตใจใครประเสริฐยิ่งกว่า ...

    ลูกหลานเอ๋ย ถ้าไปไหนไม่รู้จักให้อภัย ไม่รู้จักมีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ อยู่ที่ไหนก็ลำบาก 

 

Sponsored Ad

 

    เอ็งจงเอาคำสอนที่ข้าบอกไปปฏิบัติ ถ้าเอ็งทำได้ถือว่าผ่าน 

 

    คำสอน เธอรู้ไหม หลายคนเป็นครูของเรา เราต่างเป็นนักท่องเที่ยวที่มาสู่โลกใบนี้ในเวลาที่ต่างกัน 

    บางคนมาก่อนกลับก่อน เกิดก่อน จากไปก่อน 

 

Sponsored Ad

 

    บางคนมาก่อนแต่กลับทีหลัง เกิดก่อน จากไปทีหลัง 

    บางคนมาทีหลังแต่กลับก่อน เกิดทีหลังแต่ จากไปก่อน 

    บางคนมาทีหลังกลับทีหลัง เกิดทีหลัง จากไปทีหลัง 

    บางคนซื้อตั๋วแล้วแต่เกิด อุ บั ติ เ ห ตุ จึงไม่ได้มา ต้องแ ท้ ง ก่อน 

    บางคนเพิ่งมาแต่ต้องถูกส่งกลับก่อนกำหนด เกิดได้ไม่นานก็ต้องจากไป 

    บางคนถูก เ น ร เ ท ศกลับ 

    บางคนถูกเชิญให้อยู่ต่อ 

    บางคนไปเที่ยวกลับมาพร้อมชื่อเ สี ย ง 

    บางคนไปเที่ยวกลับมาพร้อมชื่อเ สีย 

    ไม่ว่ามาก่อนหรือมาหลัง กลับก่อนหรือกลับหลัง เราต่างได้ชื่อว่าเป็นผู้มาเยือนโลกใบนี้เหมือนกัน อยู่ที่เธอและฉันนั่นแหละที่จะเลือก

 

Sponsored Ad

 

     เมื่อมาสู่โลก จะเหลือความดีหรือความ เ ล ว ไว้ให้โลกจดจำ 

    เธอรู้ไหม หลายคนเป็นครูของเราเธอดูสิ 

    บางคนเข้ามาเพื่อชื่นชมเรา 

    บางคนเข้ามาเพื่อห ล อ กใช้ 

    บางคนเข้ามาเพื่อทดสอบ 

    บางคนเข้ามาเพื่อสั่ งสอน   

    บางคนเข้ามาเพื่อสอนให้เรารู้จัก กับคำว่าเ จ็ บ 

    บางคนเข้ามาสอนให้เรารู้จักกับคำว่าผิดหวัง คนดีสอนหลักแห่งความเมตตาให้แก่เรา 

    คนพาลสอนหลักแห่งขันติให้แก่เรา เธอเข้าใจเหมือนฉันแล้วใช่ไหม ว่าทุ ก ๆ คนบนโลกใบนี้ล้วนเป็นครูของเรา 

    หากเธอจะเปลี่ยนแปลงใคร ฉันอย ากให้เธอเรียนรู้เอาเยี่ยงอย่ าง "พระอาทิตย์" นะ ทำหน้าที่ของตนให้ดีก็พอ รุ่งอรุณเบิกฟ้า แสงแห่งสุริย าทอ ประกาย 

    บางคน รู้สึกแส บ ต า 

    บางคน รู้สึกคลายหนาว บางคน หลบ ห นี ซ่ อนกายอยู่ในร่ม "แต่พ ร ะ อาทิตย์ยังคงทำหน้าที่ของตัวเองโดยไม่สะทกสะท้าน ฉะนั้น เธอไม่ต้องคิดเปลี่ยนแปลงใคร ปล่อยให้เขารู้เองได้ ด้วยตัวเขาเอง เพราะเธอและฉัน ไม่ได้มาสู่โลกนี้ด้วยความบังเอิญ"


ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก :cr นุสนธิ์บุคส์