"ชีวิตล่าสุด" หลังไม่ค่อยออกสื่อ ของ "อาจารย์แม่" คุณครูผู้เป็นแรงบันดาลใจของคนรุ่นใหม่

LIEKR:

ท่านหายไปจากจอทีวีนานมาก

    ถ้าจะพูดถึงอาจารย์ยุค 90 ที่เด็กๆ ทุกคนรู้จัก ก็คงจะหนีไม่พ้น รองศาสตราจารย์ ดร. สุนีย์ สินธุเดชะ หรือที่เรารู้จักท่านในชื่อของ อาจารย์แม่ นั่นเอง โดยอาจารย์แม่เป็นอาจารย์ที่สอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวิธีการพูดที่ฉะฉานเป็นเอกลักษณ์และเป็นที่รักของทุกๆ คนนั่นเอง


    โดยในครั้งนี้ทีมงานเราก็จะพาเพื่อนๆ ยุคนี้ไปย้อนอดีตดูกันหน่อย หรือย้อนความจำเด็กยุค 90 กันซักหน่อยว่า อาจารย์แม่ รองศาสตราจารย์ ดร. สุนีย์ สินธุเดชะ เป็นใคร และตอนนี้ท่านทำอะไรอยู่

 

Sponsored Ad

 

รองศาสตราจารย์ ดร. สุนีย์ สินธุเดชะ 


ประวัติ อาจารย์แม่

    อาจารย์แม่ มีชื่อจริงว่า สุนีย์ สินธุเดชะ

    เกิดเมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2479

 

Sponsored Ad

 

    ภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดตาก

    คู่สมรส พล.อ.ต.ประเทศ สินธุเดชะ

    บุตร ดร.นิธินาถ เตลาน

ประวัติการศึกษา อาจารย์แม่

 

Sponsored Ad

 

    สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต และครุศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (นักเรียนทุนกระทรวงศึกษาธิการ)

อาจารย์แม่ อาจารย์ที่ใครก็รัก

 

Sponsored Ad

 

    หลังอาจารย์แม่จบการศึกษาจึงเข้ารับราชการเป็นอาจารย์สอน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อมาจึงย้ายมาเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นอาจารย์พิเศษ โรงเรียนผู้บังคับหมวดทหารอากาศ สถาบันจิตวิทยาและความมั่นคง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาลัยวชิรพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกรมตำรวจ และอีกหลายสถาบัน โดยหลังเกษียณอายุราชการแล้ว รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ ได้เข้ามารับหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 

 

Sponsored Ad

 

    ตอนนี้ท่านอายุได้ 84 ปี แล้ว โดยท่านใช้ชีวิตเกษียณอย่างมีความสุข เราจึงไม่ค่อยเห็นท่านในสื่อมากนัก

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 

Sponsored Ad

 

    พ.ศ. 2533 - Order of the Crown of Thailand - Special Class (Thailand) ribbon.svg เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)

    พ.ศ. 2530 - Order of the White Elephant - 1st Class (Thailand) ribbon.svg เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น 1 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

    พ.ศ. 2529 - Chakrabarti Mala Medal (Thailand) ribbon.svg เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)

    ครั้งหนึ่ง รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ นายกสภามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต หรือที่คนไทยคุ้นในชื่อ “อาจารย์แม่” กล่าวภายหลังเป็นเจ้าภาพร่วมว่า ถ้าจะให้กล่าวถึงความประทับใจที่มีต่อพระองค์คงต้องเช่าโรงแรมให้อาจารย์พูด เพราะมีมากมายเหลือเกิน แต่ถ้าขอให้พูดแบบสรุปคือ พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระราชวินิจฉัยลึกซึ้ง ยังเวลาจะทรงงานในพื้นที่ไหน จะไม่ทรงมีพระราชบัญชาว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ มีแต่พระราชทานแนวคิด ที่ทรงถามชาวบ้านว่าที่ดินไม่ดี ดินเปรี้ยว ดินปลูกอะไรไม่งอกงาม เคยสังเกตไหมว่าเป็นเพราะอะไรเพื่อให้เขาตอบ เมื่อตอบเสร็จถึงจะทรงอธิบายว่าเพราะอะไร นี่ทำให้เรากล้าเขียนว่าพระองค์ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน

Sponsored Ad

ชมคลิป ครั้งหนึ่งที่อาจารย์แม่เล่าเรื่องในหลวงในรายการทอล์คโชว์

คลิปเปิดไม่ออก >>> กดตรงนี้ คลิ๊ก <<<

ข้อมูลและภาพ จาก Sanook

บทความที่คุณอาจสนใจ