เด็กไทยเจ๋ง! สร้างประวัติศาสตร์คว้า "6 รางวัลเกียรติคุณ" เวทีฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย!

LIEKR:

ขอปรบมือดังๆ ให้เลยค่ะ เด็กไทยไม่แพ้ชาติไหนในโลก!

        "ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์" ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามที่ สสวท. ได้คัดเลือกและจัดส่งผู้แทนประเทศไทยจำนวน 8 คน เข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 4-13 พฤษภาคม 2562 ณ เมืองแอดิเลด เครือรัฐออสเตรเลีย นั้น ผลปรากฏว่านักเรียนไทยคว้ามาได้ 6 เกียรติคุณประกาศ

Sponsored Ad

        โดยนักเรียนที่สามารถคว้า 6 รางวัลจากเวทีการแข่งขันมาได้ ประกอบด้วย

Sponsored Ad

        - นายญาณภัทร  พินิจพิชิตกุล จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

        - นายธิติพัทธ์  จันทราพิรัตน์ จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย   

        - นายพัสกร  โพธานันท์  จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา   

Sponsored Ad

        - นายภากร  นันทอารี  จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา   

Sponsored Ad

        - นายลภัส  เปรมเจริญ  จากโรงเรียนกำเนิดวิทย์   

        - นายสรวิชญ์  อุดมผลชัยเจริญ จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม   

Sponsored Ad

        พร้อมกันนี้ยังมีนักเรียนไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้อีก 2 คน ได้แก่

        - นายจุลจักร จงพิพัฒนากูล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

        - นายณพ เติมตฤษณา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา   

        สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 160 คน และมีอาจารย์ผู้ควบคุมทีมทั้งหมด 44 คน จาก 22 ประเทศ และเขตการปกครอง โดยผู้ที่ทำคะแนนรวมได้สูงที่สุดคือ Grigorii Bobkov จากสหพันธรัฐรัสเซีย ส่วนผู้ที่ทำคะแนนภาคทฤษฎีได้สูงที่สุดคือ Ruoyu Chan จากสาธารณรัฐประชาชนจีน และผู้ที่ทำคะแนนในภาคปฏิบัติได้สูงที่สุดคือ Rassul Magauin จากสาธารณรัฐคาซัคสถาน

Sponsored Ad

ภาพประกอบบทความ

ภาพประกอบบทความ

        คณะผู้แทนประเทศไทยได้เดินทางกลับถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ด้วยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ982 สสวท.จะมีพิธีรับคณะผู้แทนประเทศไทย ณ อาคารผู้โดยสารขาเข้าชั้น 2 ด้านในประตู 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ


ข้อมูลและภาพจาก matichon

บทความที่คุณอาจสนใจ