ปลูกทีเดียวขายได้ 10 ปี! "เตยหอม" ปลูกง่าย โตเร็ว รับเงินเดือนเสริมเดือนละ 25,000 บาท !

LIEKR:

ปลูกทีเดียวขายได้ 10 ปี! "เตยหอม" ปลูกง่าย โตเร็ว รับเงินเดือนเสริมเดือนละ 25,000 บาท !

        แปลงเตยหอมสีเขียวสดๆที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้อยู่ที่อำเภอเมือง จัหวัดสุพรรณบุรีนี่เองละครับ โดยพื้นที่นี้เคยใช้ปลูกข้าว แต่ด้วยปัญหาราคาข้าวตกต่ำ และพื้นที่ขาดแคลนน้ำไม่สามารถทำนาปรังได้ 

        ทำให้เกษตรกรอย่าง คุณโพธิ์ ภูฆัง ท่านนี้ได้ปรับพื้นที่นามาปลูกเตยหอมแทน เนื่องจากเป็นพืชที่ปลูกและดูแลง่าย และตลาดมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง

 

Sponsored Ad

 

        คุณโพธิ์ บอกครับ เตยหอมเป็นพืชที่ใช้งานได้สารพัดประโยชน์ เป็นได้ทั้งอาหารและสมุนไพรแปรรูปส่งออกไปยังต่างประเทศอีกทั้งเป็นพืชที่ปลูกและดูแลง่ายกว่าพืชชนิดอื่นๆ

 

Sponsored Ad

 

        ถึงแม้การปลูกเตยหอมจะลงทุนสูงกว่าพืชอื่น เนื่องจากต้องมีซาแลนในลักษณะโรงเรือนแบบนี่แต่ปลูกเพียงครั้งเดียวสามารถเก็บผลผลิตได้นาน10 ปี เรียกว่าเก็บกินกันยาวๆเลยละครับ

        สำหรับการปลูกเตยหอม คุณโพธิ์ บอกครับว่าต้องให้ความสำคัญกับการจัดเตรียมแปลงปลูกให้ดูแลและเข้าจัดการง่ายครับ โดยแปลงจะลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีท่อระบายน้ำต่อออกมายังบ่อพักน้ำที่หัวแปลงแต่และแปลง ไล่ระดับสูงมาต่ำเพื่อให้น้ำไหลผ่านได้สะดวก

 

Sponsored Ad

 

        เนื่องจากเตยหอมชอบน้ำหมุนเวียน อีกทั้งในช่วงฤดูฝนจะมีน้ำปริมาณมาก ต้องผลันน้ำออกจากแปลง ไม่ให้ท้วมขังภายในแปลง

 

Sponsored Ad

 

        นอกจากนี้ ระหว่างแปลงจะทำทางเดินรอบๆแปลงทุกแปลง เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าดูแล การใส่ปุ๋ยในแต่ละเดือน รวมถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่จะทำกันทุกๆ 3 เดือน

        ส่วนหน่อเตยที่นำมาปลูก จะเลือกหน่อที่ไม่สมบูรณ์มากนัก เมื่อปลูกลงดินและได้รับสารอาหารจะทำให้เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วกว่า

 

Sponsored Ad

 

        และด้วยธรรมชาติของเตยเป็นพืชที่ไม่ชอบแดดจัด จะใช้ตาข่ายพรางแสง ความโปร่งแสง 60 เปอร์เซนต์ โดยทำเป็นโรงเรือน แต่อย่าให้ร่มเกินไป

 

Sponsored Ad

 

        เนื่องจากจะทำให้ไม้โตช้า จากนั้นจะเปิดน้ำเข้าแปลง สูงประมาณ 1 ฝ่ามือ หรือประมาณ 10- 15 เซนติเมตร ส่วนบริเวณรอบๆพื้นที่ก็จะสร้างธรรมชาติให้ร่มรื่น

        ส่วนการปลูก จะใช้ต้นพันธุ์ที่มีราก ปักลงไปในแปลง เช่นเดียวกับการดำนา โดยระยะห่างระหว่างต้นและแถว

Sponsored Ad

       โดย 1แปลงจะปลูกประมาณ 5 แถว ดูแลใส่ปุ๋ยเดือนละ 1 ครั้ง ประมาณ 5-6 เดือน ก็จะเริ่ม ตัดใบจำหน่ายทุกๆ เดือน ตัดหน่อทุก 3 วัน และตัดต้น ทุก 5 เดือน สร้างรายได้ดีกว่าทำนา แน่นอน เนื่องจากพิสูจน์มากว่า 10 ปี แล้วละครับ

        สำหรับการลงทุนปลูกเตยหอมต่อไร่ อยู่ที่ประมาณ 50,000 บาท 1 ไร่ จะเก็บผลผลิตได้ประมาณ 4-5 ตัน ราคาเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 5 บาท 3 เดือนคุณโพธิ์จะมีรายได้เข้ามาในครอบครัว 24,000-25,000 บาท เป็นตัวเลขที่น่าสนใจทีเดียวครับคุณผู้ชม

        สำหรับใครที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลได้ตามที่สวนเตยหอม โทรศัพท์ 08-7167-2740

ข้อมูลและภาพ จาก taibann

บทความแนะนำ More +

บทความที่คุณอาจสนใจ