"บัวขาว" ยืนหนึ่งของจริง เป็นวิทยากรพิเศษ "สอนมวยไทย" ให้การฝึกคอบร้าโกลด์

LIEKR:

มวยไทยยิ่งใหญ่และเป็นที่ยอมรับอีกครั้งแล้วค่ะ ปังมาก

    กลายเป็นที่ฮือฮาในโลกออนไลน์อีกครั้ง หลัง เพจ Banchamek Gym (Buakaw Banchamek, บัวขาว บัญชาเมฆ) ได้ระบุว่า "บัวขาว บัญชาเมฆ" นักชกมหาชนขวัญใจชาวไทย ได้รับเกียรติเชิญไปเป็นวิทยากรพิเศษสอนศิลปะมวยไทย ให้กับการฝึกคอบร้าโกลด์ 2023 (Cobra Gold 2023) 

    โดยทางเพจได้ข้อความระบุว่า "ความเป็นมวยไทย ยิ่งใหญ่และเป็นที่ยอมรับอีกครั้ง กองทัพสหรัฐมีอาวุธที่ทันสมัยและเข้มแข็ง ยังยอมรับภูมิปัญญาของบรรบุรุษไทย ศาสตร์ มือเปล่า เท้าเปล่า คือ หมัด เท้า เข่า ศอก ภายใต้ระหัสการฝึก Cobra gold จะมีการบรรจุการฝึกมวยไทยในแผนการฝึกครั้งนี้ด้วย โดย บัวขาว ร้อยโท สมบัติ บัญชาเมฆ จะเป็นครูฝึก และ บัวขาว จะเข้าร่วมการฝึก Strategic Airborne Operations (SAO)"

 

Sponsored Ad

 

    "การกระโดดร่มทางยุทธศาสตร์ เป็นการฝึกการยุทธ์ส่งทางอากาศร่วม ระหว่าง ทบ. และ ทบ.สหรัฐ โดยกรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ ในฐานะหน่วยส่งทางอากาศของ ทบ. เป็นหน่วยหลักจัดกำลังเข้าร่วมการฝึก ภายใต้ธงไตรรงค์ที่โบกสะบัดบนผืนแผ่นดินไทยแผ่นดินที่รักสงบ ดำรงคงความเป็นอธิปไตยยาวนานจากอดีตถึงปัจจุบัน"

 

Sponsored Ad

 

    "แม้ประเทศไทยจะรักสงบแต่ท่ามกลางความขัดแย้งในภูมิภาคโลกในขณะนี้ ประเทศไทยเราต้องรักษาไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่น เข้มแข็งของชาติไทยไว้อย่างมั่นคง"

    "มวยไทย คือ สัญลักษณ์ของความเป็นไทยที่แสดงถึงความแข็งแกร่งและภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของไทยมายาวนาน เป็นศิลปะการต่อสู้ที่ดีที่สุดของโลก เป็นที่ยอมรับจากนานาอารยประเทศ"

 

Sponsored Ad

 

    "เป็นความภาคภูมิใจอีกครั้งที่ มวยไทย โดย บัวขาว บัญชาเมฆ ได้เป็นอีกหนึ่งความสำคัญหลักสูตรเพื่อร่วมฝึกซ้อมด้านความมั่นคง ระดับพหุภาคี Cobra Gold 2023"

 

Sponsored Ad

 

    "พี่บัวขาวจะมีโอกาสได้เป็นตัวแทนนำเสนอศิลปะมวยไทย และเป็นผู้ฝึกสอนศิลปะการต่อสู้ให้กับกองกำลังที่ถือได้ว่าแข็งแกร่งและทันสมัยที่สุดในโลกในการฝึกซ้อมครั้งนี้ ฝากส่งกำลังใจให้พี่บัวได้ฝึกอย่างเต็มที่และเป็นตัวแทนคนไทยนำเสนอมวยไทยและศิลปะการต่อสู้ให้เป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกต่อไปครับ"

    "สำหรับปี ค.ศ. 2023 จะเข้าร่วมการฝึกเป็นครั้งที่ 6 ร่วมกับ 82nd DIV ABN รหัสการฝึก Cobra gold 23 โดยจัดกำลัง 1 ร้อย.สอ. จำนวน 150 นาย มีกรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์เป็นหน่วยหลักจัดกำลัง สมทบด้วย ศร., รร.สพศ.ศสพ., กอง พธ.สกอ., ร้อย.ลว.ไกล, รร.จปร., รร.นส.ทบ."

 

Sponsored Ad

 

    ห้วงการฝึก 22 ก.พ.-7 มี.ค. 66 ทำการฝึกจำนวน 4 ขั้น ประกอบด้วย

    ขั้นที่ 1 การฝึกปรับพื้นฐานพลร่ม (BAR)

 

Sponsored Ad

 

    ขั้นที่ 2 การเข้าฐานทัพระหว่างทาง (ISB)

    ขั้นต่ำ 3 การกระโดดร่มทางยุทธศาสตร์เข้าสู่พื้นที่ปฏิบัติการ (SAO-JFEO)

    ขั้นที่ 4 การยุทธ์เคลื่อนที่ทางอากาศ (AASLT OPs)

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/news/2016223/

บทความที่คุณอาจสนใจ