กรมประมงชวนกิน กุ้ง-ปลา ช่วยเกษตรกรไทย ซึ่ง ซีพีเอฟ ก็พร้อมช่วยเหลือช่องทางจำหน่าย

LIEKR:

ประชาชนว่าไง?

    ซีพีเอฟ ย้ำผู้บริโภคมั่นใจได้ “กุ้งซีพีแปซิฟิก” ปลอดภัย ใช้กระบวนการเลี้ยงด้วยระบบ CPF Combine Model ภายใต้แนวทาง “3 สะอาด” ควบคู่การดูแลแรงงานจับกุ้ง ลดการปนเปื้อน และควบคุมอุณหภูมิให้อาหารปลอดภัยตลอดเส้นทางจนถึงมือผู้บริโภค

    นายไพโรจน์ อภิรักษ์นุสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจสัตว์น้ำบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เปิดเผยว่า "จากสถานการณ์โควิด-19 ในตลาดกลางขายกุ้ง จ.สมุทรสาคร อาจทำให้เกิดความกังวลกับการเลือกซื้อกุ้งนั้นทางบริษัทในฐานะเป็นผู้ผลิตสินค้า กุ้ง ซีพีแปซิฟิก ซึ่งเป็นกุ้งที่สด สะอาด ปลอดภัย จับจากปากบ่อส่งตรงถึงมือผู้บริโภคทันที ผ่านทางร้านซีพีเฟรชมาร์ท ที่มีมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด"

 

Sponsored Ad

 

    ทั้งนี้ กระบวนการผลิต “กุ้งซีพีแปซิฟิก” จะเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการเลี้ยงที่ดีด้วยระบบ CPF Combine Model ภายใต้แนวทาง 3 สะอาด ซึ่งประกอบด้วย พื้นบ่อสะอาด น้ำสะอาด และ ลูกกุ้งสะอาด ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของบ่อเลี้ยงกุ้งให้สะอาดขึ้น ช่วยให้กุ้งอยู่สบาย กินอาหารได้ดี มีอัตราการเติบโตที่ดี รวมถึง การใช้โปรไบโอติก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยง ลดความเสี่ยงการเกิดโรค โดยไม่ใช้ยาปฏิชีวนะในระหว่างการเลี้ยง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

    ทั้งนี้ ซีพีเอฟ ยังให้ความรู้เกษตรกรซึ่งเป็นต้นทางของการผลิตกุ้ง ไม่ว่าจะเป็นการแนะนำการลงกุ้งเข้าเลี้ยง มาตรการป้องกันโรคของแรงงาน วิธีการจับกุ้ง ฯลฯ โดยกระบวนการทั้งหมดเป็นไปอย่างรอบคอบรัดกุม

 

Sponsored Ad

 

    และเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง ก็ออกมากล่าวว่า "สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รอบใหม่ จากตลาดกุ้ง-ปลาในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและได้ขยายวงกว้างไปยังพื้นที่อื่นๆ สร้างความไม่มั่นใจด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในการบริโภคสัตว์น้ำของประชาชน ส่งผลกระทบต่อการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ รวมถึงเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและชาวประมงเป็นอย่างมาก กรมฯ ขอยืนยันว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสในกลุ่มโคโรน่า 2019 อยู่ในตัวของสัตว์น้ำแต่อย่างใด"

 

Sponsored Ad

 

    .

     นายบรรจง กล่าว สมาพันธ์ฯ ขอยืนยันว่ากุ้งไทยกินได้ปลอดภัย พี่น้องเกษตรกรยังคงยืนหยัดเฝ้าระวัง ป้องกันอย่างเข้มแข็ง ขอให้ผู้บริโภคมั่นใจว่า กุ้ง ปลา และอาหารทะเลไทย กินได้ ปลอดภัยแน่นอน และเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรให้อยู่รอดได้ในภาวะโรคระบาด” 


 

Sponsored Ad

 

    "ทั้งนี้ การผลิตกุ้งและสัตว์น้ำ มีการควบคุมทุกขั้นตอนการผลิต พนักงานและแรงงาน ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้มีความปลอดภัยในการผลิต 100% ส่วนการแพร่ระบาดที่จังหวัดสมุทรสาคร เป็นโรคที่เกิดจากคนสู่คนเท่านั้น ไม่ได้แพร่ไปยังผลิตภัณฑ์กุ้ง ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าไม่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคใดๆ” นายบรรจง กล่าว

ที่มา : prachachat, matichon

บทความแนะนำ More +