ทหารไทย 'เงินเดือน' กี่บาท ตั้งแต่ ยศน้อยสุดถึงระดับพลเอก มีตั้งแต่หลักพันจนเกือบแแสน!

LIEKR:

หลายคนไม่เคยรู้! ทหารไทย 'เงินเดือน' กี่บาท ตั้งแต่ ยศน้อยสุดถึงระดับพลเอก มีตั้งแต่หลักพันจนเกือบแแสน!

        สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินจะพาทุกคนไปเปิดฐานเงินเดือนทหารไทย ตั้งแต่งยศสิบตรีจนถึงพลเอก ทั้งนี้ยังมีค่าอื่นๆ ที่ททารไทยได้รับเช่นค่าตำแหน่ง ซึ่งไม่รวมในฐานเงินเดือน 

        แอดเชื่อค่ะว่าหลายๆคงอยากรู้กันอย่างแน่นอน งั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะ

 

Sponsored Ad

 

        - สิบตรี จ่าตรี จ่าอากาศตรี ถึงสิบเอก จ่าเอก จ่าอากาศเอก 

        ต่ำสุด 4,870 สูงสุด 21,480

 

Sponsored Ad

 

        - จ่าสิบตรี พันจ่าตรี พันจ่าอากาศตรี ถึงจ่าสิบเอก พันจ่าเอก พันจ่าอากาศเอก 

        ต่ำสุด 7,140 สูงสุด 25,272

        - ร้อยตรี เรือตรี พันจ่าอากาศตรี ถึงร้อยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก 

 

Sponsored Ad

 

        ต่ำสุด 6,470 สูงสุด 38,750

        - พันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี 

        ต่ำสุด 13,160 สูงสุด 38,750

 

Sponsored Ad

 

        - พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท 

        ต่ำสุด 16,190 สูงสุด 54,820

        - พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก 

        ต่ำสุด 19,860 สูงสุด 58,390

 

Sponsored Ad

 

        - พลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี 

        ต่ำสุด 29,980 สูงสุด 69,040

        - พลโท พลเรือโท พลอากาศโท 

        ต่ำสุด 35,090 สูงสุด 74,320

 

Sponsored Ad

 

        

        - พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก 

        ต่ำสุด 39,090 สูงสุด 76,800

        รายละเอียดเงินเดือนนี้ยังไม่รวมรายได้หรือเงินพิเศษอื่นๆ 

ข้อมูลและภาพ จาก ไทยรัฐ / line

บทความที่คุณอาจสนใจ