หมอดูฉายา "นอสตราดามุส" เมืองไทย ทำนายดวงเมืองปี 63 เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ มหาวิ ปโย ค

LIEKR:

"ปีหน้าจะแรงกว่าปีนี้ อาจจะยุบสภา คนจะตกงานเยอะกว่านี้!" -นอสตราดามุสเมืองไทย-

    เมื่อไม่นานมานี้ นายโสรัจจะ นวลอยู่ หมอดูชื่อดังฉายานอสตราดามุสเมืองไทย กล่าวทำนายดวงเมือง ว่า อิทธิพลจากดวงดาวใหญ่ๆ ส่งผลจากเดือนนี้ไปถึงปีหน้า จัดเป็นปี ม ห า วิ ป โ ย ค จากดาว ม ฤ ต ยู ที่เข้าทับดวงเมืองจนถึงปี 65 

    ซึ่งดาว ม ฤ ต ยู เคยทับดวงเมืองเมื่อ 84 ปีที่ผ่านมา ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มาแล้ว แต่ปีนี้และปีหน้า จะเกิดการเปลี่ยนแปลง รุ น แ ร ง ยิ่งกว่า ด้วยมี อิ ท ธิ พ ล ของดาวเสาร์ ดาวราหู ทำมุมหั กศอ กกับดวงเมือง เกิดมีความ ขั ด แ ย้ ง หนักมากทุกด้าน เกิด ม็ อ บ ใหญ่ๆทั่วเมือง มาจากปัญหาเศรษฐกิจตกหนัก ส า หั ส กว่าปี 2540 โดยเฉพาะดาวเสาร์ กับดาว ม ฤ ต ยู ตั้งฉากกันเมื่อไหร่ เผอิญมีดาวราหู มาซ้ำดวงประเทศไม่เคยเป็นอย่างนี้เมื่อ 84 ปีก่อนไม่หนักขนาดนี้

 

Sponsored Ad

 

    ทั้งปัญหาเศรษฐกิจและการ ค อ ร รั ป ชั่ น ปีหน้าหนักสุดๆ เหมือนเป็นปีอะไรที่ไม่เหมือนบ้านเมืองเราเมื่อก่อน เหมือนมีอะไรเข้ามาสิงสู่ เกิดการเคลื่อนไหว ทางการเมืองเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ มาจากปัญหาเศรษฐกิจไปไม่ไหว มี ม็ อ บ มวลชนออกมากันเต็มเมือง ซี่งเกิดการเคลื่อนตัวของดวงดาว เป็นแผนที่ของทุกชีวิต ยากที่จะเปลี่ยนได้ ดาวเสาร์ส่งผลปัญหาเศรษฐกิจแก้อย่างไรยิ่งตัน อิทธิพล ดาวเสาร์เคลื่อนไม่ปกติ ประกอบกับดาวเสาร์ ตั้งฉากกับดาวมฤตยู ในภพเรือนที่ 10 ของดวงเมือง ส่งผลเรื่องบ้านเมือง ความอยู่รอด มีดาวราหู มาภพที่ 3 เล็งดาวพฤหัส เกี่ยวกับผู้ใหญ่ ทำอะไร ผิ ด พ ล า ด ไม่ตรงเป้า ต้องกู้ไอเอ็มเอฟ เริ่มเข้ามาปีนี้ หรือต้นปีหน้า

 

Sponsored Ad

 

    “แรงมากด้านเศรษฐกิจชัดมาก จะเห็นปัญหาหนักๆ จากเตือนนี้ไปถึงปีหน้าด้วย เกิดอะไรขึ้นมาทำ เหมือนไม่ได้ทำ ระบบการเงินเป็น อั ม พ า ต ขอเตือนทุกฝ่าย อ ย่ า ป ร ะ ม า ท ถ้าเศรษฐกิจเรา พั ง ทุกย่อมหญ้าไปหมด นายทุน กลุ่มใหญ่ตกไปหายไป ห นี้ สินต่างประเทศเยอะมาก การต่อรองต่างๆ แทบไม่มีผล เป็นปี ม ห า วิ ป โ ย ค ผู้คนตกงานมากมาย โรงงานปิดตัว ทุนใหญ่ล้ม เป็นปีเผาจริง ที่ออกมาบอกว่าตัวเลขต่างๆดี จะได้เห็นของจริงปีหน้า 

 

Sponsored Ad

 

    ส่งผลการเมืองเปลี่ยนแปลงพลิกโฉมช่วงกลางปีเป็นต้นไป อาจ ยุ บ ส ภ า หรือเกิดการ ป ฏิ วั ติ ค รั้งใหญ่กว่าทุกครั้งที่ผ่านมา ทุกคนไม่ควร ป ร ะ ม า ท มีสติ ทำสมาธิ หมั่นทำบุญบริจาคช่วยชีวิตผู้อื่น และทำด้วยใจที่เป็นกุศลจริงๆ จะช่วยทำให้ตั้งรับกับภาวะบ้านเมือง ก่อนหน้านี้ตนเตือนมาตลอดว่าจะเกิดเหตุการณ์ ก ลี ยุ ค กว่าทุกครั้ง อีกทั้งดวงดาวส่งผลให้เกิด ภั ย พิ บั ติ ร้ า ย แ ร ง เกิดสลับกันตลอดปี แ ผ่ น ดิ น ไ ห ว สึ น า มิ ภั ย แ ล้ ง ยาวนาน ปลายปีหน้าจะหนาวมากถึงขั้นคน เ จ็ บ ป่ ว ย จำนวนมาก ยังมี น้ำ ท่ ว ม ใหญ่ตามมาด้วย

 

Sponsored Ad

 

    นายโสรัจจะ กล่าวว่า "ภั ย แ ล้ ง ปีหน้า จะยาวนาวมากที่สุดอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน น้ำในเขื่อนต่างๆ แห้ง เ หื อ ด หาย เพราะฝนปีหน้าหายไป ตามฤดูกาลไม่มี ฝนหายไปเกือบทั้งปี ต้องแบ่งปันน้ำกินใช้ พืชผลการเกษตรเสียหาย กระทบมาก ไปถึงเรื่องข้าว ผลไม้"

ข้อมูลและภาพ จาก ให้ความรู้