สิทธิ์ที่ควรรู้!!! 6 อาการฉุกเฉินวิกฤติ เข้ารักษาฟรี 72 ชั่วโมง ทั่วถึงทุกโรงพยาบาล

รู้แล้วอย่าลืมบอกต่อกันด้วยนะ
Sponsored Ad

นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร  เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กล่าวว่านโยบาย  "เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ดีทุกสิทธิ์" เป็นระบบการแพทย์ฉุกเฉินได้พัฒนาและออกแบบให้ประชาชนคนไทยที่มีสิทธิการรักษาพยาบาลใน 3 กองทุน คือ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) กองทุนประกันสังคม และกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ที่เจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถเข้ารับการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินในโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ ซึ่งรวมถึงโรงพยาบาลเอกชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จากนั้นแต่ละกองทุนจะตามจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ผู้ป่วยที่อยู่ในสิทธินั้นๆ เอง

Sponsored Ad

ส่วนกรณีที่หลายโรงพยาบาลมีข้อขัดแย้งเรื่องการรับรักษาประชาชนเนื่องจากเห็นว่าไม่ใช่ผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีภาวะวิกฤตินั้น สพฉ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อคัดแยกระดับความฉุกเฉินและมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉินไว้ในประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินแล้ว


 โดยผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต คือ บุคคลซึ่งได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยกะทันหัน  ซึ่งมีภาวะคุกคามต่อชีวิต และหากไม่ได้รับปฏิบัติการแพทย์ทันทีเพื่อแก้ไขระบบการหายใจ ระบบไหลเวียนเลือด หรือระบบประสาทแล้ว ผู้ป่วยจะมีโอกาสเสียชีวิตได้สูง หรือทำให้การบาดเจ็บหรืออาการป่วยของผู้ป่วยฉุกเฉินนั้นรุนแรงขึ้นหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นได้อย่างฉับไว และเมื่อมาถึงสถานพยาบาลแล้วผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติจะต้องได้รับการตรวจรักษาภายใน 0-4 นาที

 

Sponsored Ad

 สำหรับอาการที่สามารถเข้ารับสิทธิรักษาฟรีได้จะต้องมีอาการดังนี้ 

    1. หัวใจหยุดเต้น ไม่หายใจ ไม่ตอบสนองต่อการเรียกหรือกระตุ้น ไม่มีชีพจร จำเป็นต้องได้รับการกู้ชีพทันที

    2. การรับรู้ สติเปลี่ยนไป บอกเวลา สถานที่ คนที่คุ้นเคยผิดอย่างเฉียบพลัน

    3. ระบบหายใจมีอาการดังนี้ ไม่สามารถหายใจได้ปกติ หายใจเร็ว แรง และลึก หายใจมีเสียงดังผิดปกติ พูดได้แค่สั้นๆ หรือร้องไม่ออก ออกเสียงไม่ได้ สำลักอุดทางเดินหายใจกับมีอาการเขียวคล้ำ

    4. ระบบไหลเวียนเลือดวิกฤติอย่างน้อย 2 ข้อ คือ ตัวเย็นและซีด เหงื่อแตกจนท่วมตัว หมดสติชั่ววูบ หรือวูบเมื่อลุกยืนขึ้น

    5. อวัยวะฉีกขาด เสียเลือดมาก เสี่ยงต่อการพิการ

    6. อาการอื่นๆ ที่มีภาวะเสี่ยงต่อชีวิตสูง เช่น เจ็บหน้าอกรุนแรง แขนขาอ่อนแรงทันทีทันใด หรือกำลังชักขณะแรกรับที่จุดคัดแยก
 

    อย่างไรก็ตามหากเกิดกรณีความขัดแย้งหรือมีข้อสงสัย โรงพยาบาลเอกชนสามารถสอบถามเข้ามาได้โดยตรงที่สพฉ. ซึ่งได้จัดทีมแพทย์ให้ประจำการเพื่อให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาการคัดแยกให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น แต่ทั้งนี้จะต้องเร่งประชาสัมพันธ์กับประชาชนด้วยว่าอาการใดบ้างคืออาการฉุกเฉินวิกฤติ เนื่องจากที่ผ่านมามีปัญหาความเข้าใจผิด


Sponsored Ad

นอกจากนี้ทางเพจชัวร์ก่อนแชร์ยังได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับ "3 อาการที่ต้องรีบไป รพ.ใน 3 ชม." โดยระบุว่า...

    ตามที่มีการแชร์เรื่อง stroke fast track คนไข้ที่มีอาการ 3 อย่าง ปากเบี้ยว แขนขาอ่อนแรง พูดไม่ชัด ให้รีบมารักษา ถ้ามาทันภายใน 3 ชม. จะได้รับการตรวจ CT scan ฉีดยาฟรี หากมาไม่ทันเวลานั้นจะกลายเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต

    ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ สำนักข่าวไทย อสมท ตรวจสอบแล้วพบว่ามีความจริงบางส่วน

    เรื่องจริง เช่นอาการที่ควรรีบพบแพทย์ 
    แต่การตรวจ CT SCAN เป็นการวินิจฉัยและสั่งการโดยแพทย์ ไม่ใช่ว่าจะขอรับการตรวจด้วยวิธีที่ต้องการได้เลยทันที

    การฉีดยาก็เช่นกัน ถ้าจำเป็นก็รับบริการฟรีจริงตามสิทธิ ถ้าเป็นราชการ หรือประกันสังคมก็ใช้สิทธินั้นๆ

   

ข้อมูลและภาพจาก tnews/ชัวร์ก่อนแชร์