กระจ่าง! ทนายเกิดผลเผย "รถหายระหว่างเช่าซื้อ" คนซื้อไม่ต้องผ่อนต่อ !!

กระจ่าง! ทนายเกิดผลเผย "รถหายระหว่างเช่าซื้อ" คนซื้อไม่ต้องผ่อนต่อ !!
Sponsored Ad

    เฟซบุ๊ก เกิดผล แก้วเกิด ได้ออกมาให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย ที่หลายคนอาจเป็นกังวลว่า เมื่อรถหายในหว่างเช่าซื้อเราจำเป็นต้องรับผิดชอบผ่อนต่อหรือไม่ ? 

Sponsored Ad

    การเช่าซื้อรถ เป็นสัญญาเช่าชนิดหนึ่ง ซึ่งในกรณีสูญหายไปเพราะถูกโจรกรรม และมิใช่ความผิดของผู้เช่าซื้อ #สัญญาเช่าซื้อย่อมระงับไปตามกฎหมาย ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 567

    แม้ว่า ผู้ให้เช่าซื้อจะ มีข้อตกลงในสัญญาว่า แม้รถหาย ผู้เช่าซื้อก็ยังต้องรับผิด ก็เป็นข้อสัญญาที่ขัดต่อกฎหมาย และ ประกอบ ข้อบังคับคณะกรรมการควบคุมสัญญา ของ สคบ. ว่าข้อตกลงดังกล่าว เป็นโมฆะ

แต่สัญญาเช่าซื้อจะระงับ และไม่ต้องรับผิดชอบในการผ่อนต่อ ก็ต่อเมื่อ

1. การสูญหายของรถนั้น มิได้เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เช่าซื้อ

2. ผู้เช่าซื้อได้มีการแจ้งความไว้

3. ผู้เช่าซื้อได้แจ้งให้ผู้ให้เช่าซื้อทราบด้วย

Sponsored Ad

คดีต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง ที่กรณีรถหาย และผู้เช่าซื้อ ได้ทำตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น

    ต่อมา ไฟแนนซ์ขายหนี้ให้บริษัทอื่นไป ผู้รับโอนหนี้หรือสิทธิเรียกร้อง จึงนำคดีมาฟ้อง ให้ผู้ซื้อและคนค้ำรับผิด รวมเป็นเงินหลายบาท

    สุดท้าย ศาลพิพากษาให้คนซื้อและคนค้ำรับผิดชดใช้เงินค่าขาดประโยชน์เพียง 1,000 บาท เท่านั้น

คดีนี้ จำเลยทั้งสองสู้คดี โดยไม่มีทนายความนะครับ

.

Sponsored Ad

.

Sponsored Ad

.

.

    

#แชร์ต่อๆไปให้ได้ความรู้ครับ

ข้อมูลและภาพจาก chonburipost