หามาปลูกด่วน ! "ต้นกวักมรกต" ปลูกไว้ในบ้านเรียกทรัพย์-หนุนโชคลาภ เฮงทั้งปี !!

หามาปลูกด่วน ! "ต้นกวักมรกต" ปลูกไว้ในบ้านเรียกทรัพย์-หนุนโชคลาภ เฮงทั้งปี !!
Sponsored Ad

    ความเชื่อเกี่ยวกับต้นไม้มงคล ที่ว่าปลูกไว้ในบ้านแล้วจะดี มีโชคลาภ ช่วยเรียกเงินเรียกทองเข้าบ้าน ซึ่งความเชื่อที่ว่านี้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลแล้ว และมีต้นไม้มงคลก็มีมากมายหลากหลายชนิดที่นิยมปลูกัน มีอีกหนึ่งต้นไม้มงคลมาแนะนำกัน นั่นก็คือ ต้นกวักมรกต ปลูกในบริเวณบ้านจะช่วยส่งเสริมการมีโชคลาภ กวักเงินกวักทอง กวักมรกต เรียกทรัพย์เข้ามายังบ้าน

Sponsored Ad

    วิธีการปลูกต้นกวักมรกต

    ต้นกวักมรกต สามารถขยายพันธ์ด้วยการแยกหัว หรือจะใช้ใบในการปลูกก็ได้ วิธีการก็คือตัดใบให้เหลือก้านเล็กน้อย และทำตามขั้นตอนได้เลย

ก้านพร้อมใบ

ตัดใบออกจากก้าน

Sponsored Ad

หันออก

แบ่งก้านออกเป็นท่อนๆ

Sponsored Ad

วางลงบนดิน พรมน้ำ

รอให้รากอ่อนงอกออกมา

Sponsored Ad

เริ่มแตกใบอ่อน

ใบเริ่มแข็งแรงแล้ว เอาลงกระถางได้เลย

    การดูแลรักษาต้นกวักมรกต

    ต้นกวักมรกต เลี้ยงง่าย ไม่ต้องรดน้ำบ่อย ส่วนเรื่องแมลงรบกวนไม่ค่อยพบปัญหาให้ลำบากใจ นอกจากนี้ควรที่จะใช้ปุ๋ยละลายน้ำรดให้มันประมาณเดือนละ 1 ครั้ง และระวังเรื่องโรคหัวเน่าและรากเน่าอันเนื่องมาจากการรดน้ำที่มากเกินไป อีกทั้งยังเป็นไม้ประดับที่ช่วยกรองอากาศและดูดสารพิษได้ดี มันจึงเป็นไม้ประดับที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

ใส่กระถางตามในชอบได้เลย

ข้อมูลและภาพ จาก have2post