เปิดรายละเอียดแต่ละยอดของ พระเมรุมาศ 9 ยอด ยอดบุษบกทั้งหมดนี้ มีไว้เพื่อทำหน้าที่อะไร?

เปิดรายละเอียดแต่ละยอดของ พระเมรุมาศ 9 ยอด ยอดบุษบกทั้งหมดนี้ มีไว้เพื่อทำหน้าที่อะไร?
Sponsored Ad

    พระเมรุมาศถือเป็นงานสถาปัตยกรรมที่สะท้อนถึงพระเกียรติยศของพระมหากษัตริย์ ตามคติความเชื่อตั้งแต่อดีตมา ทั้งนี้พระเมรุนั้นเปรียบได้กับเขาพระสุเมรุ ซึ่งเป็นที่สถิตของทวยเทพ เปรียบกษัตริย์เป็นดั่งพระนารายณ์ที่อวตารลงมา เมื่อพระองค์เสด็จสวรรคต ก็จะเสด็จฯกลับไปยังเขาพระสุเมรุ การออกแบบพระเมรุมาศในทุกยุคสมัย จึงเป็นการสร้างสรรค์อย่างสุดฝีมือของช่างฝีมือทุกสำนักทุกแขนง เช่นเดียวกับการก่อสร้าง พระเมรุมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้รวมสุดยอดช่างฝีมือทุกแขนงเช่นกัน ที่ต่างทุ่มเทรังสรรค์งานกันสุดฝีมือเพื่อให้สมพระเกียรติและจดจารึกเป็นประวัติศาสตร์และมรดกของชาติ


Sponsored Ad

    กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมศิลปากร เผยข้อมูลรายระเอียดในแต่ละส่วนของพระพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประกอบด้วยอาคารทรงบุษบก จำนวน 9 องค์ ตั้งอยู่บนฐานชาลารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 3 ชั้น มีบันไดทางขึ้น ทั้ง 4 ทิศ ทิศตะวันตกหันหน้าเข้าพระที่นั่งทรงธรรม ทิศตะวันออกติดตั้งลิฟต์ และทิศเหนือติดตั้งสะพานเกรินสำหรับเชิญพระบรมโกศจากราชรถปืนใหญ่ขึ้นบนพระเมรุมาศ

    โครงสร้างพระเมรุมาศ ประกอบด้วยส่วนต่างๆดังนี้

    ลานอุตราวรรต หรือ พื้นรอบฐานพระเมรุมาศ มีสระอโนดาดทั้งสี่ทิศและเขามอจำลอง ภายในสระประดับด้วยประติมากรรมสัตว์หิมพานต์ ได้แก่ ช้าง โค สิงห์  ม้า และสัตว์หิมพานต์ตระกูลต่างๆ

    ฐานชาลาชั้นที่ 1 เป็นชั้นล่างสุด มีฐานสิงห์เป็นรั้วราชวัตร ฉัตร แสดงอาณาเขตพระเมรุมาศ และมีเทวดานั่งคุกเข่าถือบังแทรก ส่วนที่มุมทั้งสี่ของฐานมีประติมากรรมท้าวจตุโลกบาลประทับยืนหันหน้าเข้าสู่บุษบกองค์ประธาน

    ฐานชาลาชั้นที่ 2 มีหอเปลื้องทรงบุษบกรูปแบบเดียวกันตั้งอยู่ที่มุมทั้งสี่ ใช้สำหรับจัดเก็บพระโกศทองใหญ่และพระโกศไม้จันทน์ รวมถึงอุปกรณ์สำหรับงานพระราชพิธี 

    ฐานชาลาชั้นที่ 3 ฐานบุษบกประธานประดับประติมากรรมเทพชุมนุม จำนวน 132 องค์โดยรอบ รองรับด้วยฐานสิงห์ซึ่งประดับประติมากรรมครุฑยุดนาคโดยรอบอีกชั้นหนึ่ง มุมทั้งสี่ของฐานชั้นที่ 3 นี้ เป็นที่ตั้งของซ่างทรงบุษบกยอดมณฑปชั้นเชิงกลอน 5 ชั้น ใช้สำหรับพระพิธีธรรม 4 สำรับ นั่งสวดอภิธรรมสลับกันไปตลอดนับตั้งแต่พระบรมศพประดิษฐานบนพระจิตกาธานจนกระทั่งถวายพระเพลิงพระบรมศพเสร็จ

    จุดกึ่งกลางชั้นบนสุด มีบุษบกองค์ประธานตั้งอยู่ เป็นอาคารทรงบุษบกยอดมณฑปชั้นเชิงกลอน 7 ชั้น ภายในมีพระจิตกาธาน เป็นที่ประดิษฐานพระบรมโกศ ผนังโดยรอบเปิดโล่ง ติดตั้งพระวิสูตร (ม่าน) และฉากบังเพลิงเขียนภาพพระนารายณ์อวตารตอนบน และภาพโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตอนล่าง ที่ยอดบนสุด ประดิษฐานนพปฎลมหาเศวตฉัตร (ฉัตรขาว 9 ชั้น)

รายละเอียดของพระเมรุมาศ 9 ยอด

    1. "บุษบกองค์ประธาน" อยู่ตรงกึ่งกลางของฐานชาลาชั้นบนสุด 1 องค์ เป็นอาคารทรงบุษบกยอดมณฑปชั้นเชิงกลอน 7 ชั้น เป็นที่ตั้งของพระจิตกาธานใช้สำหรับถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

    2.  "ซ่าง" เป็นอาคารทรงบุษบก มีทั้งหมด 4 องค์ ตั้งอยู่มุมทั้ง 4 ของบุษบกองค์ประธาน    ใช้สำหรับพระพิธีธรรมนั่งสวดพระอภิธรรม เริ่มสวดตั้งแต่พระบรมศพประดิษฐานบนพระจิตกาธานจนกระทั่งถวายพระเพลิงพระบรมศพแล้วเสร็จ โดยสวดเวียนกันไปทีละสำรับ 

    3. "หอเปลื้อง" คือบุษบก 4 องค์ ที่อยู่วงนอกสุดของพระเมรุมาศ ใช้สำหรับเก็บพระโกศ และอุปกรณ์สำหรับใช้ในงานพระราชพิธี เช่น ฟืน ดอกไม้จันทน์ ขันน้ำ เป็นต้น

Sponsored Ad

.

Sponsored Ad

.

Sponsored Ad

.

.

ข้อมูลและภาพจาก  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช