โหรหลวงทำนาย!! ประเทศไทยหลังผ่านพ้น 2 พระราชพิธีสำคัญ ทุกอย่างที่เคยถูกบดบังจะสว่างและดีขึ้น!!

โหรหลวงทำนาย!! ประเทศไทยหลังผ่านพ้น 2 พระราชพิธีสำคัญ ทุกอย่างที่เคยถูกบดบังจะสว่างและดีขึ้น!!
Sponsored Ad

    โหรหลวงทำนาย!! พระครูสุริยาเทเวศร์ พระครูพราหมณ์ สำนักพราหมณ์พระราชครู ในสำนักพระราชวัง เปิดเผยว่า...

Sponsored Ad

    ความเห็นส่วนตัวมองว่า ประเทศไทยหลังจากผ่านพ้น 2 พระราชพิธีสำคัญ กำลังใจของคนไทยทั้งหมดจะทำให้บ้านเมืองพัฒนาขึ้นไป ส่วนดวงบ้านเมืองหลังจากนั้นมันอยู่ที่ศรัทธา

    การปฏิบัติตามหลักธรรมะกุศลผลบุญที่ได้ จะมีหลักว่าเมื่อทุกคนได้เสียสละให้กับองค์สมมติเทพแล้ว เหมือนคนไทยมีศูนย์รวมจิตใจ ทุกอย่างที่เคยถูกบดบังจะสว่างขึ้น บ้านเมืองจะเป็นปึกแผ่น เวลานี้คือยังอยู่กับที่ ไม่เดินหน้าและไม่ถอยหลัง

Sponsored Ad

    พระครูพราหมณ์ จากสำนักพราหมณ์พระราชครู ได้แนะให้คนไทยเสียสละ เพื่อบ้านเมืองจะได้พัฒนาในทางที่ดีขึ้น 

ข้อมูลและภาพ จาก kaijeaw.com