ภาพ "ลวดลายบนกาแฟ" ถ้วยไหนที่คุณชื่นชอบมากที่สุด! สามารถวัดค่าตัวคุณในสายตาคนอื่นได้?

ชอบ C แม่น บรรยายได้ตรงตัวเลย!
Sponsored Ad

จากภาพ ลวดลายบนกาแฟ ลาเต้อาร์ต (Latte Art) ถ้วยไหนที่คุณชื่นชอบ มากที่สุด!

วัดค่าตัวคุณในสายตาของคนอื่น! มันดีหรือไม่?

Sponsored Ad

เลื่อน

ดู

คำ

ตอบ !!


A

▶ประพฤติตามกฎ จะไม่ท้าทายกฎที่กำหนดไว้

▶ชอบโหมดการดำเนินชีวิตในแบบเดิมๆ ทุกๆวัน

▶สิ่งที่ชอบกินก็จะกินได้เรื่อยๆ โดยไม่รู้สึกเลี่ยน สามารถกินได้เสมอ

▶ชอบคนที่จิตใจดีงาม คุณเป็นคนที่มีความยับยั้งชั่งใจในศีลธรรม

B

▶ผู้ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด มีความคิดที่แตกต่างจากคนทั่วไป

▶ชอบความท้าทาย รู้สึกว่าทุกอย่างไม่มีกฎเกณฑ์

▶ในบางครั้ง อยากที่จะหนีทุกอย่าง ออกไปท่องเที่ยว

▶การทำงานเป็นสิ่งสำคัญ แต่ไม่ใช่ตัวเลือกแรกในชีวิตของคุณ

▶หากเพื่อนรักนัดคุณ ไม่ว่าจะดึกแค่ไหนคุณก็จะไป

▶เพราะคุณคิดว่านี่เป็นความรู้สึกที่จงรักภักดี

C

▶อ่อนโยนและละเอียดอ่อน เป็นคนอุปนิสัยดีมาก

▶ชอบสิ่งที่มีคุณภาพ  ,ให้ความสนใจกับรายละเอียด ยอมที่ขาดสิ่งของเหล่านั้นได้ โดยไม่บ่น

▶ชอบชีวิตนัักธุรกิจ ที่เต็มไปด้วยความประหลาดใจตลอดเวลา

▶แม้ว่ารูปลักษณ์ภายนอกจะดูเยี่ยมยอด แต่ลึกๆในใจเป็นคนจริงใจมาก

D

▶ชอบการพักแบบธรรมชาติ งมงายกับเกี่ยวกับโลกนี้

▶ความสับสนเล็กน้อยของคุณใบบางครั้ง ก็ดูน่ารักดี

▶จิตใจใสบริสุทธิ์ ไม่ชอบเลือกมากในเรื่องต่างๆ

▶เป็นคนดีกับเพื่อนรักมาก เพราะคิดว่าไหนๆก็เป็นเพื่อนรักกันแล้วก็ควรที่จะดีกับเขาหน่อย

▶ชอบความอบอุ่นในครอบครัว มักจะแสดงความขอบคุณต่อผู้อื่น

แปลและเรียบเรียงโดย LIEKR