กำหนดแล้ว! "วัดประจำรัชกาล" ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คือวัด..

  • 2017-04-21


        ตามที่ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ ในเรื่องกำหนดวันงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยระบุว่า..

        พระราชพิธีจะมีทั้งหมด 5 วัน ซึ่งตนยังไม่รู้ว่าเป็นไหน แต่วันที่ 1 มีขั้นตอนคือการออกพระเมรุ ใน‪เวลา 17.30 น.‬ วันที่ 2 วันถวายพระเพลิง ซึ่งจะมีพระราชพิธี 3 ช่วง คือ เช้ามืดอัญเชิญพระบรมโกศ ขึ้นพระราชยานเข้าขบวนแห่ไปตรงหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ก่อนเปลี่ยนขึ้นราชรถเชิญไปสู่ท้องสนามหลวง ช่วงที่สองคือถวายพระเพลิงในเวลา ‪17.30 น.‬และช่วงที่สาม ‪เวลา 22.00 น.‬เป็นการถวายพระเพลิงจริง จากนั้นวันที่ 3 เสด็จพระราชดำเนินเก็บพระบรมอัฐิ ก่อนนำเข้าขบวนกลับพระบรมมหาราชวังในเวลา ‪7.00 น.‬วันที่ 4 พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิ ในเวลา ‪17.30 น.‬และวันที่ 5 ช่วงเช้าเชิญพระบรมอัฐิขึ้นพระวิมาน จากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เพื่อนำไปเก็บไว้ในห้องพระ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมอัฐิพระเจ้าแผ่นดินทุกรัชกาล และช่วงเย็นจะอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคาร เชิญเข้าขบวนแห่อิสริยยศไปประดิษฐานที่วัดพระราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ซึ่งจะถือเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 9 

        วัดบวรนิเวศวิหาร หรือ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 โดยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ ได้มีพระดำริโปรดให้สร้างขึ้น เป็นที่ประทับของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกและเป็นที่ตั้งของ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

พระประธานในพระอุโบสถ

ความสวยงามของเจดีย์ 

สวยงามมาก 

วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร

วิจิตรงดงามมาก

.

        วัดบวรนิเวศวรวิหารนั้นมีความเกี่ยวข้องกับในหลวงรัชกาลที่ 9 อย่างมาก เพราะเมื่ครั้งปีพุทธศักราช 2499 พระองค์ทรงผนวช พระองค์ทรงจำวัดที่ วัดบวรนิเวศมหาวิหารแห่งนี้ พร้อมกันนั้นทรงปลูกต้นสัก เพื่อเป็นอนุสรณ์ในวันทรงลาผนวชบริเวณด้านหน้าของพระตำหนักใหญ่อีกด้วย

ข้อมูลและภาพจาก kaijeaw

บทความที่คุณอาจสนใจ