พระสิริโฉมงดงามยิ่ง พระบรมฉายาลักษณ์ "สมเด็จพระพี่นางฯ" ครั้งยังทรงพระเยาว์

ทรงพระสิริโฉมงดงามยิ่งนัก
Sponsored Ad

"สมเด็จพระพี่นางฯ" ท่านเป็นพระเชษฐภคินีของ "พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ" ท่านเป็นเชื้อพระวงศ์ที่มีสิริโฉมดูใจดีสำหรับพสกนิกรชาวไทยหลายคน จนรู้สึกอบอุ่นทุกครั้งเมื่อได้เห็นพระพักตร์ของท่าน แต่พระสิริโฉมของท่านสมัยทรงเยาว์วัยนั้นงดงามยิ่ง

Sponsored Ad

Sponsored Ad

ทรงงดงามยิ่งนัก

ข้อมูลและภาพจากbtsstation