ชมเป็นบุญตา ตรามหาจักรีบรมราชวงศ์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ งดงามสมพระเกียรติ

LIEKR:

ชมเป็นบุญตา ตรามหาจักรีบรมราชวงศ์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ งดงามสมพระเกียรติ

        เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ หรือ ตรามหาจักรีบรมราชวงศ์ (ม.จ.ก.) ในสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

        จากเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชโองการ ประกาศ เรื่อง สถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ 

 

Sponsored Ad

 

        ซึ่งภายหลังจากนั้น ได้มีการเผยแพร่ภาพขณะที่ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงประกอบพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี และพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นการประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า “สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ” ทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศ ฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

Sponsored Ad

 

        ทั้งนี้ในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ (ตรามหาจักรีบรมราชวงศ์ ม.จ.ก.) แก่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เป็นสำรับแรกในรัชสมัยรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส

        โดยเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ สร้างขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อเฉลิมพระเกียรติยศในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ในโอกาสครบรอบการสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานีครบ 100 ปี ใน พ.ศ. 2425

 

Sponsored Ad

 

        สำหรับพระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์ที่สืบเนื่องโดยตรงในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก หรือผู้ซึ่งพระบรมวงศานุวงศ์ดังกล่าวได้เสกสมรสด้วย นอกจากนี้ยังสามารถพระราชทานแก่ประมุขของต่างประเทศ

 

Sponsored Ad

 

        สำหรับเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ได้มีการพระราชทานครั้งล่าสุด คือในรัชสมัยรัชกาลที่ 9 แด่สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุล ฮาลิม มูอัซซัม ชาห์แห่งมาเลเซีย เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 ในโอกาสเสด็จฯเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

        ขณะเดียวกัน ตราจุลจักรี (ภาพตัวอย่าง) คือหนึ่งในสำรับเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์แก่สมเด็จพระราชินีสุทิดา

 

Sponsored Ad

 

        โดยตรามหาจักรีบรมราชวงศ์ ม.จ.ก. 1 สำรับ ประกอบด้วย ตรามหาจักรี - ตราจุลจักรี และ ดาราจักรี - สายสร้อยและแพรแถบ

 

Sponsored Ad

 

        ซึ่งในภาพคือตราจุลจักรี รูปจักรและตรีศูลขัดกัน เบื้องบนเป็นเครื่องอัษฎาวุธ อันประกอบด้วย พระแสงหอกเพชรรัตน์ พระแสงดาบเชลย พระแสงตรี พระแสงจักร พระแสงดาบและเขน หรือดาบและโล่ พระแสงธนู พระแสงของ้าวแสนพลพ่าย พระแสงปืนคาบชุดข้ามแม่น้ำสะโตง และเครื่องพิชัยสงครามไขว้กัน ทำด้วยทองและมีคาถาภาษิตในวงจักรเหมือนกับตรามหาจักรี ว่า “ติรตเน สกรฏฺเฐ จ สมฺพํเส จ มมายนํ สกราโชชุจิตฺตญฺจ สกรฏฺฐภิวฑฺฒนํ” ทั้งนี้ตราจุลจักรีสำหรับพระราชทานฝ่ายใน มีลักษณะเช่นเดียวกับฝ่ายหน้า แต่ขนาดเล็กกว่า

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก praew, ม.จ.ก. Pinterest : Thomas Ghysdaël, สำนักพระราชวัง, hotnews.khaosaan

บทความแนะนำ More +

บทความที่คุณอาจสนใจ