หมอชี้ "ข้ อ เ ข่ า เ สื่ อ ม " สิ่งสำคัญต้องฝึกมวลกล้ามเนื้อสี่หัวของกระดูกต้นขาก่อน

LIEKR:

มาฝึกทำท่าบริหารบรรเทา อ า ก า ร ข้ อ เ ข่ า เ สื่ อ ม กันเถอะ

    ในอดีตผู้ ป่ ว ย โ ร ค ข้ อ อั ก เ ส บ ส่วนใหญ่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป แต่ในปัจจุบันมีอัตราจำนวนประชากรที่เป็น โ ร ค อ้ ว น เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากขาดการออกกำลังกาย ดังนั้นผู้ป่วยจึงอยู่ในช่วงอายุ 40 ปีขึ้นไป 

Sponsored Ad

    ผู้อำนวยการสมาคมการแพทย์การส่องกล้องตรวจภ า ย ใ น ข้ อ ต่ อ (Arthroscopy) และข้อเข่าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวว่า “การมีน้ำหนักที่มากเกินไปจะเพิ่มภาระให้กับหัวเข่า และสำหรับคนที่ไม่ออกกำลังกายหรือไม่มีการเคลื่อนไหวใด ๆ จะส่งผลทำให้ของเหลวในเนื้อเยื่อข้อต่อไม่มีการไหลเวียน ซึ่งเป็น อั น ต ร า ย ต่อสุขภาพข้อเข่า”

Sponsored Ad

    นายแพทย์เฉินเจิ้งกวงของโ ร ง พ ย า บ า ล ซิงกวงคิดว่า ผู้ป่วยวัยรุ่นที่เป็น โ ร ค ข้ อ อั ก เ ส บ เ สื่ อ ม นั้นส่วนใหญ่เกิดจากการ บ า ด เ จ็ บ เก่าๆ เช่น กระดูก ร้ า ว หรือ เ อ็ นไ ข ว้ ส่งผลทำให้ข้อเข่าขาดความสมดุลและเร่งการ เ สื่ อ ม ของข้อเข่า "อายุยังคงเป็นกุญแจสำคัญที่สุด ทุกคนจะประสบปัญหานี้หากพวกเขามีชีวิตอยู่ได้นานพอ"

Sponsored Ad

 

    หากอยากลดความดันเข่าและเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะกล้ามเนื้อกลุ่มควอดริเซ็บ ฟีเมอริส  (quadriceps) หรือเรียกว่า กล้ามเนื้อสี่หัวของกระดูกต้นขาเป็นหลัก แนะนำให้นั่งบนเก้าอี้ที่มั่นคงมีพนักพิง สองมือจับเก้าอี้ให้มั่น ยกเท้าทั้งสองข้างขึ้น เหยียดตรงไปข้างหน้า จากนั้นยกขาขึ้นลงสลับกัน แค่นี้ก็สามารถบริหารกล้ามเนื้อกลุ่มควอดริเซ็บ ฟีเมอริส หรือ กล้ามเนื้อสี่หัวของกระดูกต้นขา

Sponsored Ad

    นายแพทย์เฉินเจิ้งกวงแนะนำอีกว่าควรทำท่าบริหารนี้ โดยยกขาขึ้น-ลง 10 ถึง 20 ครั้งคือ 1 เซ็ต ทำวันละ 3 เซ็ต นอกจากนี้แล้วควรไปหาครูฝึกสอนในการบริหารร่างกายที่เหมาะสมกับตนเอง เพื่อเพิ่มมวลกล้ามเนื้อให้กับร่างกายอย่างเหมาะสม เช่นนี้แล้วไม่เพียงสามารถเพิ่มมวลกล้ามเนื้อ แต่ยังสามารถป้องกันและ รั ก ษ า ข้อเข่าได้อีกด้วย

 


ที่มา :line

แปลและเรียบเรียงโดย LIEKR

บทความแนะนำ More +

บทความที่คุณอาจสนใจ