"วัดแท้เพื่อคนยาก" รับจัดงานให้ฟรี โลงฟรี พระก็สวดฟรี ไม่ขอรับปัจจัยจากญาติโยม

LIEKR:

วัดแห่งนี้จัดงานศพ​ฟรี โลงฟรี พระก็สวดฟรี ไม่ขอรับปัจจัยจากญาติโยม "วัดป่าหนองใหญ่"

    สำหรับมนุษย์เรานั้น การจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ มิได้อยู่โดยลำพังเพียงคนเดียว ย่อมมีพ่อแม่ พี่น้อง ญาติ มิตร สหาย ข้าทาส บริวาร และบุตรภรรยา สามีด้วยกันทั้งนั้น การที่เราจะอยู่ร่วมกับคนเหล่านั้นด้วยความสุข

    และเป็นที่รักของคนเหล่านั้น นอกจากจะต้องเป็นคนดี มีเมตตากรุณา มีสัมมาคารวะต่อผู้ที่ควรคารวะ พูดวาจาอ่อนหวานแล้ว ยังต้องอาศัยความมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อุดหนุน ช่วยเหลือจุนเจือกันเป็นเครื่องผูกใจคนเหล่านั้นด้วย

 

Sponsored Ad

 

.

    เหมือนกับ "วัดป่าหนองใหญ่" ต.ครบุรี อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ที่ควรยกย่อง โดยวัดป่าหนองใหญ่ มีใจเอื้อเฟื้อมอบโลงให้เเก่ผู้รายได้น้อย หรือยากจนไม่มีเงิน โดยญาติพี่น้อง ท่านใดที่ไม่มีโลง หรือไม่มีเงินสำหรับจัดงาน สามารถมาขอความช่วยเหลือได้

 

Sponsored Ad

 

    ที่วัดป่าหนองใหญ่ มีโลงให้ฟรี พระก็สวดฟรี โดยไม่ขอรับปัจจัย ท่านใดที่ไม่มีเงินจะจัดงาน สามารถมารับได้ที่วัดป่าหนองใหญ่ได้

    หลังจากเรื่องราวดังกล่าวกลายเป็นที่ได้รับความสนใจ ก็มีหลายคนเข้ามาเเสดงความชื่นชมวัดดังกล่าวกันอย่างเป็นจำนวนมาก โดยวัดป่าหนองใหญ่ถูกยกให้เป็นวัดดีเด่นที่ไม่มีธุรกิจแอบแฝง และทำสิ่งดีๆ ให้กับคนในท้องที่อย่างสม่ำเสมอโดยเเท้จริง

ที่มา : taibann

บทความแนะนำ More +

บทความที่คุณอาจสนใจ