หนุ่มโพสต์อุทาหรณ์ "จบเภสัชฯ" ไม่ได้เป็นข้าราชการแล้ว ไม่มีตำแหน่งบรรจุให้ !

LIEKR:

หนุ่มโพสต์อุทาหรณ์ "จบเภสัชฯ" ไม่ได้เป็นข้าราชการแล้ว ไม่มีตำแหน่งบรรจุให้ !

    เรียกว่าเป็นเรื่องที่อ่านไว้ให้เข้าใจเป็นอย่างมาก สำหรับอุทาหรณ์ว่า การที่เราเรียนจบเภสัชฯนั้น ไม่ได้เป็นข้าราชการแล้ว 

    โดยผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่า Assadang Polnok ได้โพสต์ข้อความระบุว่า มีหลักฐานชัดๆ แล้วครับว่า ลูกหลานของท่าน ที่ส่งมาเรียนเป็น #เภสัชกรแล้ว หวังพึ่งพิง ในสิทธิข้าราชการตอนนี้ มโนคติ เรื่องนี้ จะได้ชัดขึ้นครับ กระทรวงสาธารณสุขจะไม่บรรจุเป็นข้าราชการแล้วนะครับ

 

Sponsored Ad

 

    ส่วนที่คิดว่า เรียนแล้ว ไปทำอะไรได้ก็ยังมีช่องทางทำมาหากินอะไรได้อีกหลายอย่างครับคงไม่อด ต า ยง่ายๆ หรอกครับเพียงแต่ช่องทางเป็นข้าราชการ ยากหน่อยครับมีกระทรวงอื่นๆ รับอยู่ แต่อัตราคงน้อยครับอยากให้ ครูแนะแนว ผู้ปกครอง รับทราบไว้ครับ พ่อบ้านเมียเท ประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

Sponsored Ad

 

    โดยหากย้อนไป เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทำหนังสือที่ สธ 0208.03/ว2466 ลงนามโดย นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถึง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ทุกมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่องการดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเภสัชศาสตร์เข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนของกระทรวงสาธารณสุข ในปีงบประมาณ 2563 โดยระบุว่า ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประสบปัญหาเรื่องการบริหารตำแหน่งที่จะบรรจุนักเรียนทุนสำหรับตำแหน่งเภสัชกร เนื่องจากคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) ไม่จัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ตำแหน่งเภสัชกร ตั้งแต่ปี 2560-2562 ทำให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไม่มีตำแหน่งข้าราชการเพียงพอที่จะบรรจุนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาฯ ได้

 

Sponsored Ad

 

    ประกอบกับ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติไม่พิจารณาจัดสรรตำแหน่งว่าง สายงานเภสัชกร เพื่อบรรจุนักเรียนทุน ปี 2563 และปีถัดไป โดยหากนักเรียนทุนสายงานเภสัชกรประสงค์จะเข้าปฏิบัติงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้พิจารณาจ้างงานรูปแบบอื่นแทน ทั้งนี้ไม่เกินกรอบอัตรากำลังที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือไม่เกินกรอบการจ้างที่กระทรวงการคลังกำหนด

    สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขขอเรียนว่า นักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาฯ ที่ประสงค์จะเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจ้างงานเป็นรูปแบบอื่น (พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข หรือลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน) แทนการบรรจุเป็นข้าราชการ สำหรับรูปแบบ วิธีการเลือกสรร และจำนวน จะแจ้งให้ทราบต่อไป)

ข้อมูลและภาพจาก Assadang Polnok

บทความแนะนำ More +

บทความที่คุณอาจสนใจ