"พระนางเจ้าสุทิดาฯ" งดงามสง่า ทรงฉลองพระองค์ผ้าไหมมัดหมี่ลายขอ ที่ "เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ" ทรงออกแบบด้วยพระองค์เอง

LIEKR:

พระองค์ทรงงดงามยิ่ง

    พระราชินีสุทิดา ฉลองพระองค์ผ้าไหมมัดหมี่ ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ฝีมือกลุ่มทอผ้าผาสาทแก้วมหาสารคาม

    เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจหลายประการ ดังนี้

 

Sponsored Ad

 

    ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา ทรงฉลองพระองค์ ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ โทนสีม่วงอ่อนที่ย้อมสีธรรมชาติจากครั่งเเละเปลือกมะพร้าวสด โดยกลุ่มทอผ้าผาสาทแก้ว จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นความงดงามของผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ผ่านฉลองพระองค์ดีไซน์ทันสมัย

 

Sponsored Ad

 

    สำหรับ ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เป็นผลงานทรงออกเเบบของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เพื่อพระราชทานเป็นของขวัญปีใหม่ และสื่อความหมายถึงการส่งมอบความรักเเละความสุขแก่ชาวไทยทุกคน เมื่อช่วงปลายปี 2563

    โดยความหมายของ ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ลาย S หมายถึง Sirivannavari สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ลาย S จำนวน 10 แถว หมายถึง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ลายเชิงผ้ารูปหัวใจ หมายถึง ความรักที่พระองค์มีต่อประชาชนชาวไทยทุกคน Eternity Love เพื่อเป็นการจุดประกายความคิดในการพัฒนาลวดลายผ้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้มีความร่วมสมัย สามารถก้าวสู่ระดับสากลเพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืน

 

Sponsored Ad

 

    ในครั้งที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเป็นองค์ประธานในงาน OTOP City 2020 ทรงมีพระดำรัสความว่า “ข้าพเจ้าได้มีโอกาสตามเสด็จสมเด็จย่า สมเด็จพระพันปีหลวง มาตั้งแต่เด็ก ได้เห็นท่านทรงงานและรับรู้ถึงความทุ่มเทของพระองค์ท่านในการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน และสืบสานภูมิปัญญาไทยมาโดยตลอด เห็นการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง    

 

Sponsored Ad

 

    พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายชุดเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส 1 พฤษภาคม 2562 และชุดเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 4 พฤษภาคม 2562 (เหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ) เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย

    ข้าพเจ้ามีความตั้งใจที่จะสืบสานพระราชปณิธาน โดยข้าพเจ้าได้นำประสบการณ์การทำงาน การศึกษา เดินทางไปชมผ้าไทย และงานหัตถกรรมพื้นบ้านตามภาคต่าง ๆ ทำให้เห็นผลงานที่สามารถนำมาพัฒนาให้ร่วมสมัยและเป็นสากลได้ จากการค้นคว้า เก็บข้อมูล ลงพื้นที่จริง

 

Sponsored Ad

 

    ข้าพเจ้าจึงได้ออกแบบลายผ้ามัดหมี่ มอบให้ช่างทอผ้าเป็นของขวัญปีใหม่ โดยออกแบบลายให้มีความหมายถึงการส่งมอบความรัก ความสุข ให้ชาวไทยทุกคน เป็นการจุดประกายความคิดในการพัฒนาลายผ้า ออกแบบให้ร่วมสมัย ใช้ได้จริง ในหลายโอกาส”

โพสต์ต้นฉบับ

ที่มา : praew, Her Majesty Queen Suthida Fanpage

บทความแนะนำ More +

บทความที่คุณอาจสนใจ