ทูลกระหม่อมหญิง ทรงโพสต์ "13 ตุลา.. วันที่เราไม่มีพ่อแล้ว" พับดอกบัวถวาย ในหลวงรัชกาลที่ 9

LIEKR:

"13 ตุลา.. วันที่เราไม่มีพ่อแล้ว" ธ สถิตในดวงใจตราบชั่วนิจนิรันดร์ ❤

        "แม้คณะแพทย์ได้ถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถ แต่พระอาการ ป ร ะ ช ว ร หาคลายไม่ ได้ ท รุ ด ห นั ก ลงตามลำดับ ถึงวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 เวลา 15 นาฬิกา 52 นาที เ ส ด็ จ ส ว ร ร ค ต ณ โ ร ง พ ย า บ า ล ศิริราช ด้วยพระอาการสงบ สิริพระชนมพรรษาปีที่ 89 ทรงครองราชสมบัติได้ 70 ปี"

        นี่คือ ข้อความตอนหนึ่งของประกาศสำนักพระราชวังเรื่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต

 

Sponsored Ad

 

        หากประกาศสำนักพระราชวังนี้เป็นความทรงจำฉบับทางการ แล้วความทรงจำที่ไม่เป็นทางการของผู้ที่ได้รับรู้ข่าวอัน เ ศ ร้ า ส ล ด นี้เป็นเช่นไร

 

Sponsored Ad

 

        เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร บีบีซีไทยบันทึกความทรงจำของ 9 บุคคลในนาทีที่ได้รับรู้ถึงการสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 9 พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

        เมื่อวานนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงโพสต์พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวัน ส ว ร ร ค ต 13 ต.ค.

 

Sponsored Ad

 

        พร้อมระบุข้อความว่า 13 ตุลาคม วันที่เราไม่มีพ่อแล้ว แต่เราก็ไม่ลืมเพราะ “ธ สถิตในดวงใจตราบชั่วนิรันดร์” พนมมือกราบด้วยใจรักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ พับดอกบัวถวายพ่อทุกวัน

ในวันที่เราไม่มีพ่อแล้ว...

ข้อมูลและภาพ จาก nichax

บทความที่คุณอาจสนใจ