หัวใจเศรษฐี "หลักการแก้จน 4 ข้อ" ลองอ่านดู ท่านอาจจะกลายเป็นเศรษฐีได้ไม่ยาก

LIEKR:

หัวใจเศรษฐี "หลักการแก้จน 4 ข้อ" ลองอ่านดู ท่านอาจจะกลายเป็นเศรษฐีได้ไม่ยาก

    หลายคนขวนขวายหาความมั่งคั่ง แต่บางครั้งเราก็อาจจะลืมไปว่าแท้จริงแล้วพุทธองค์ได้ทรงสอนให้พุทธศาสนิกชนรู้จักความร่ำรวย และมีความสุข ในการดำรงชีวิต โดยไม่มีบาปกรรมติดตัวด้วยการมี “หัวใจเศรษฐี”

หลักการแด้วยหัวใจเศรษฐีแก้จน

 

Sponsored Ad

 

    หลักการแก้จน ตามแนวทางพระพุทธศาสนา มีจุดมุ่งหมายให้เกิดประโยชน์สูงและประหยัดสุด มุ่งเน้นประโยชน์สุขปัจจุบัน อันเป็นที่ต้องการของบุคคลทั่วไป เนื่องจากสังคมไทยยุคข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดน มักจะให้ความเคารพยกย่องผู้ที่มีทรัพย์สิน เงินทองและชอบเหยียบย่ำผู้ที่ต่ำต้อยด้อยกว่าตัว 

    ต่อไปนี้บุคคลใดต้องการร่ำรวยมีทรัพย์สินเงินทองและเกียรติยศชื่อเสียง จะต้องปฏิบัติตามหลักธรรม 4 ประการ หรือเรียกว่า หัวใจเศรษฐี อุ อา กะ สะโดยจะต้องประพฤติดีปฏิบัติชอบ ดังต่อไปนี้..

1. อุ

 

Sponsored Ad

 

ย่อมาจากคำว่า อุฏฐานสัมปทา

    แปลว่า ให้ถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรในการแสวงหาความรู้ หนักเอาเบาสู้ในหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย กิจการทั้งหลายต้องรู้จักรับผิดชอบ ทำงานทุกชนิดอย่างจริงจังตั้งใจ งาน คือ ชีวิต ชีวิต คือ งานบันดาลสุข ทำงานให้สนุก เป็นสุขเมื่อทำงาน มิใช่รอความสุขจากความสำเร็จของงานอย่างเดียวขาดทุน

2. อา

 

Sponsored Ad

 

ย่อมาจากคำว่า อารักขสัมปทา

    แปลว่า ให้ถึงพร้อมด้วยการรักษาคุ้มครองทรัพย์สินเงินทองที่หามาได้ด้วยความขยัน หมั่นเพียร ไม่ให้เงินทองรั่วไหลมีอันตราย ระมัดระวังการจับจ่ายใช้สอยมิให้เปลืองเงินทองโดยใช่เหตุ ตลอดจนรักษาหน้าที่การงานของตัวเองไม่ให้เสื่อมเสีย ขอให้ยึดหลักการเก็บเล็กผสมน้อยหรือการเก็บหอมรอมริบ ซึ่งล้วนเป็นขบวนการเก็บรักษาทรัพย์สินเงินทองที่ ได้ผลเป็นอย่างยิ่ง

3. กะ

ย่อมาจากคำว่า กัลยาณมิตตตา

    แปลว่า การมีเพื่อนเป็นคนดี ไม่คบคนชั่ว เพราะคบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล คบคนจึงต้องดูหน้าว่าเพื่อนเป็นคนดีที่มีลักษณะไม่เป็นคนปอกลอก ไม่ดีแต่พูด ไม่หัวประจบและไม่เป็นคนชักชวนไปในทางฉิบหาย มีการดื่มน้ำเมา เที่ยวกลางคืน มั่วเมาในการเล่นและผีการพนันเข้าสิงจิตใจ

 

Sponsored Ad

 

4. สะ

ย่อมาจากคำว่า สมชีวิตา

    แปลว่า การเลี้ยงชีวิตตามสมควรแก่กำลังทรัพย์ที่หามาได้ เช่น ไม่กินหรูหราเกินกำลัง รู้จักกำหนดรายรับและรายจ่าย อย่าให้สุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยหรืออัตคัดขัดสนจนเกินไปให้รู้จักออมเงิน ออมเงินเอาไว้ ฉุกเฉินเมื่อไรจะได้ใช้เงินออม


    หากชาวพุทธได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักหัวใจเศรษฐีสี่ประการ คือขยันหา รู้จักเก็บรักษา คบคนดี มีชีวิตพอเพียง ก็เพียงพอต่อชีวิตแล้ว

ข้อมูลและภาพจาก taibann

บทความแนะนำ More +

บทความที่คุณอาจสนใจ