"พสกนิกรไทยไม่อาจรู้" เปิดความลับในวัง เหตุผลที่พระมหากษัตริย์ ทรงไม่บรรทมหลับข้ามวัน!

LIEKR:

เปิด "ความลับในวัง" เหตุผลที่พระมหากษัตริย์ทรงไม่บรรทมหลับข้ามวัน!

        เป็นเวลากว่าหลายรัชสมัย ที่พระมหากษัตริย์ไทย พระราชินี พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงงานหนัก เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้อยู่สุขสบาย และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทัดเทียมนานาอารยะประเทศ 

        ความตอนหนึ่งซึ่ง "สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี" เคยตรัสในรายการวู๊ดดี้ เกิดมาคุย เทปพระราชทานสัมภาษณ์พิเศษ โดยความตอนหนึ่งตรัสไว้ว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มักจะทรงสอนพระราชโอรส-พระราชธิดาเสมอว่า "เกิดเป็นเจ้าต้องทำงานรับใช้ประชาชน"

 

Sponsored Ad

 

        เช่นเดียวกันกับที่ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เคยได้พระราชทานสัมภาษณ์พิเศษแก่สื่อต่างประเทศเกี่ยวกับการทรงงานของพระองค์ ในเนื้อหารายการระบุความว่า "แต่ละวันหลังสิ้นสุดในการเสด็จออกไปดำเนินพระราชกรณียกิจแล้ว พระองค์ท่านมักจะใช้เวลา 5-6 ชั่วโมง ในการทรงงานภายในห้องส่วนพระองค์..."

 

Sponsored Ad

 

        ภายในห้องนั้นมีทั้งวิทยุสื่อสาร แผนที่ต่างๆที่พระองค์จะทรงสรุปงานแต่ละวันด้วยพระองค์เอง ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการทรงงานเพื่อพสกนิกรไทยทั้งสิ้น เช่นเดียวกับคำกล่าวที่ว่า พระมหากษัตริย์หรือเจ้านายในพระราชวงศ์จะไม่บรรทมหลับข้ามวัน เพื่อทรงงานต่างๆ

        โดยธรรมเนียมนี้มีมาจากสมัยอยุธยาแล้วที่ว่า พระมหากษัตริย์หรือเจ้านายในพระราชวงศ์จะไม่บรรทมหลับข้ามวัน คือนอนจากวันนี้ข้ามเที่ยงคืนไปอีกวันหนึ่ง แต่จะบรรทมก็ต่อเมื่อหลังเที่ยงคืนไปแล้ว

 

Sponsored Ad

 

        รัชกาลที่ 6 ทรงอธิบายไว้ว่า เป็นมาตั้งแต่พระเจ้าอยู่หัวกรุงเก่าแล้ว ที่พระมหากษัตริย์จะทรงงานในเวลากลางคืน เปรียบเหมือนทรงเป็นนายยามคอยระวังภัยให้ราษฎรของพระองค์ เพราะเวลากลางคืนเป็นเวลาที่ราษฎรทั้งหลายพักผ่อนนอนหลับจากการประกอบอาชีพมาทั้งวัน เมื่อมีข้าศึกหรือมีภัยมาในเวลากลางคืนพระมหากษัตริย์ซึ่งทรงงานอยู่ในเวลากลางคืนก็จะสามารถจัดการป้องกันภัยนั้นให้แก่ราษฎรได้ และเมื่อราษฎรตื่นนอนในตอนใกล้รุ่งจึงเสด็จเข้าพระบรรทม

 

Sponsored Ad

 

        จึงเป็นที่มาของการไม่บรรทมหลับข้ามวัน ดังตัวอย่างเจ้านายในพระราชวงศ์จักรี เช่นสมเด็จพระพันปีหลวงก็จะทรงงานจนถึงเช้า เล่ากันว่า รอบๆ ตำหนักที่ประทับวังสวนดุสิตหรือวังพญาไทจะสว่างตลอดทั้งคืน หรือพระนางเจ้าสุขุมาลฯ ซึ่งดำรงตำแหน่งเลขาฯ ส่วนพระองค์ในรัชกาลที่ 5 เมื่อถึงเวลา 4 ทุ่ม ก็จะเสด็จขึ้นพระที่นั่งจักรี เพื่อทรงงานพระอักษรถวายรัชกาลที่ 5 จนถึงตีสี่จึงเสด็จกลับ

        "...สำหรับ ร.9 เมื่อครั้งยังทรงมีพระวรกายแข็งแรงก็ไม่ทรงบรรทมหลับข้ามวันเช่นกัน โดยในเวลากลางคืนพระองค์จะทรงงานด้านแผนที่ และสรุปการทรงงานโครงการในพระราชดำริของแต่ละวันจนเช้าจึงเสด็จเข้าบรรทมหรือบรรทมในรถยนต์พระที่นั่งหากมีพระราชกรณียกิจต่อในช่วงเช้า อีกหนึ่งพระองค์คือ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ที่มักจะเสด็จทรงงานในเวลาใกล้ค่ำ กลับถึงตำหนักที่ประทับในเวลาดึกแล้วทรงพระอักษรชมรมหรือมูลนิธิที่พระองค์ทรงดูแลต่อจนใกล้รุ่งถึงเข้าบรรทมจนเป็นกิจวัตร และอีกหลายๆ พระองค์"

ข้อมูลและภาพจาก welovemyking

บทความที่คุณอาจสนใจ