จะรักใคร ให้เลือกคบคนที่เขา "ยอมเหนื่อยเพื่อคุณ" ไม่ใช่คนที่ "คุณต้องเหนื่อยเพื่อเขา"

LIEKR:

จงเลือกอยู่กับคนที่พร้อมจะเหนื่อย ลำบาก สุขและทุกข์ไปพร้อมคุณ

        บทความนี้ให้ข้อคิดได้ดีมากๆ เกี่ยวกับในเรื่องของความรัก อยากให้คู่รักหลายๆ คู่สละเวลาไม่กี่นาทีอ่านดู "คู่ชีวิต.. ไม่ต้องดีที่สุด ขอแค่ เข้าใจกันก็พอแล้ว เมื่อบุญพาวาสนาส่งให้เรานั้นมาเป็นคู่ชีวิต เธอไม่จำเป็นต้องดีที่สุดหรอก ขอแค่เธอเขาใจฉันก็พอแล้วคู่ชีวิตกับคู่รักต่างกัน"

(เป็นเพียงภาพประกอบเท่านั้น)

 

Sponsored Ad

 

        คู่ชีวิต หมายถึงคนอยู่กับคุณ ไม่ว่าย ามทุกข์ยามสุข แต่คู่รัก หมายถึง คนที่จะอยู่กับคุณ ในเวลาที่มีความสุขเท่านั้น แต่เมื่อเกิดความทุกข์ขึ้นมา เขาอาจจะทิ้งคุณไปหาความรักใหม่ แต่คู่ชีวิตจะอยู่กับคุณ คอยแก้ปัญหาให้คุณอยู่เป็นเพื่อนอยู่เป็นที่พักใจ ไม่ว่าคุณจะเจออะไรร้ายๆ มาแค่ไหนก็ตาม อย่าเลือก คนที่คุณต้องเหนื่อยเพื่อเขาตลอด แต่จงเลือกอยู่กับคนที่พร้อมจะเหนื่อย ลำบาก สุขและทุกข์ไปพร้อมคุณ อยู่เป็นความรักในฐานะคู่ชีวิต

        คู่ชีวิตไม่จำเป็นต้องดีที่สุดหรอก ขอแค่เป็นคู่ชีวิตที่เข้าใจกัน ก็พอแล้วไม่หวังว่าคู่ชีวิตต้องดีที่สุด ขอแค่มี คู่ชีวิตที่เข้าใจกัน ก็พอแม้นมีวาสนาขอแค่บ้านแสนสงบสุข 

 

Sponsored Ad

 

        ไม่หวังอัครสถานหลังโตมั่นคง หากแต่แข็งแรงอบอุ่นด้วยความรักใคร่กลมเกลียว 

        ไม่หวังบ้านสวยงามเลิศหรู หากแต่งามหมดจรดด้วยจิตใจของครอบครัวที่ปรารถนาดีต่อกัน

        ไม่หวังพร้อมสรรพสิ่งแวดล้อมแห่งสวนสวรรค์ หากแต่เป็นสังคมเอื้อเฟื้อ รายล้อมด้วยเพื่อนบ้านเป็นมิตร

        ขอแค่มีคู่ชีวิตที่เข้าใจกันไม่หวังว่าต้องดีที่สุดหากแต่ดีสมกัน ศีลเสมอกัน 

 

Sponsored Ad

 

        ไม่หวังว่าสวย หล่อลากดิน หากแต่เดินไปด้วยกันแล้วส่งเสริม 

        ไม่หวังเป็นช้างเท้าหน้าเท้าหลัง หากแต่เดินเคียงกันไปในทุกวันดี ร้ายด้วยรอยยิ้มขอแค่มีงานที่รักเป็นเสาหลักรายได้ 

        ไม่หวังงานที่มีหน้ามีตาอวดใครๆ หากแต่เป็นงานที่ทำแล้วมีความสุขนายดี เพื่อนดี ลูกน้องดี

        ไม่หวังรายได้มหาศาล หากแต่สมความสามารถติดตัว เลี้ยงดูครอบครัวได้ สำคัญคือไม่มีหนี้สิน จากสินทรัพย์เสื่อมราคา เพื่อรักษาหน้าตาในสังคม ขอแค่บั้นปลายแห่งชีวิตที่สุขภาพดี 

 

Sponsored Ad

 

        ไม่หวังปั้นปลายประสบความสำเร็จเป็นตำนาน หากแต่มีสุข ภาพที่ดีตามวัย ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บทรมานตัวเองและคนรอบข้าง 

        ไม่หวังลูกหลานคลานหมอบรอรับมรดกสมบัติเอาหน้า หากแต่ลูกหลานรักรู้คุณน้อมรับมรดกแห่งวาสนาต่อไปเป็นมรดกล้ำค่าขอแค่ลูกเป็นคนดีของสังคม

        ไม่หวังยัดเยียดให้ลูกเป็นที่หนึ่งในทุกด้าน หากแต่มีปัญญาเอาตัวรอดเลี้ยงดูตัวเองได้ 

        ไม่หวังให้ลูกโดดเด่นนำสมัย หากแต่อ่อนน้อมถ่อมตน รู้กาลเทศะ มีมารยาท จนใครๆ ที่ได้รู้จักเมตตาเอ็นดูและสำคัญ คือ มีปัญญาแยกแยะชั่วดี อย่าให้ใครมาพูดถึงพ่อแม่ว่า ไม่สั่งสอน 

 

Sponsored Ad

 

        สุดท้าย หากยังเหลือ วาสนา ไม่หวังงาน แห่งเกียรติยศ

        หากแต่ลมหายใจสุดท้ายที่สงบ พร้อมหน้าลูกหลานร่ำลา ตั้งจิตอธิษฐาน จะทำให้ได้ดั่งหวัง ด้วยขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นองค์พยานในมุ่งมั่น มิใช่ดลบันดาล

        ตั้งใจกราบพระผู้ปฏิบัติดี เพื่อชี้แนะเข็มทิศทางไปสู่วาสนา

 

Sponsored Ad

 

        มิหวังปาฏิหาริย์แห่งคุณวิเศษคุณพระบทสรุปแห่งมี หรือ ไม่มีวาสนา นั้นไซร้ เราทุกคนล้วนเลือกได้เองอย่างแท้จริง


ข้อมูลและภาพจาก bobbaank

บทความที่คุณอาจสนใจ