อานิสงค์ผลบุญ ของการล้างห้องน้ำวัด ช่วยให้ชีวิตก้าวหน้า เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆ

LIEKR:

อานิสงค์ผลบุญ ของการล้างห้องน้ำวัด ช่วยให้ชีวิตก้าวหน้า เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆ

    หลายคนเวลาที่เข้าวัดเวลาที่คิดอย ากจะทำบุญก็มักจะใส่บาตร ถวายสังฆทาน ให้อาหารปลา แต่คุณรู้หรือไม่ว่าการทำบุญด้วยการล้างห้องน้ำวั ดนั้นมีเรื่องราวที่มากมายจนเชื่อว่าหลายๆคนไม่เคยรู้

    บุญกุศลที่ได้จากการล้างห้องน้ำวัดนั้นมีอย่ างมากมายมหาศาลหลายๆคนทำบุญด้วยการลงแรงหรือที่เราเรียกกันว่าเวยย าวัจจมัย เป็นหนึ่งในบุญกิริย าวัตถุ 10 สำหรับการช่วยเหลือผู้อื่นในงานที่ชอบและในการล้างห้องน้ำวัดก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกัน

 

Sponsored Ad

 

    พระไพศาลวิสาโลได้ทำการอธิบายความหมายของเวยย าวัจจมัยเอาไว้ว่าเป็นการทำบุญด้วยการขวานขวายการรับใช้รวมถึงการช่วยเหลือส่วนรวม เช่น การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

    การรักษาสมบัติของสาธารณะ การชักชวนให้ผู้อื่นเป็นคนดี เข้าวัดเข้าวา เป็นจิตอาสาสำหรับช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนหรือแม้แต่การเป็นอาสาสมัครช่วยเหลืองานปฏิบัติธรรม ช่วยเหลืองานส่วนรวมที่ไม่จำเป็นต้องช่วยงานวัด นั้นก็ถือว่าเป็นการบำเพ็ญวยย าวัจจมัยเช่นกัน

 

Sponsored Ad

 

อานิสงส์ของการล้างห้องน้ำ

    ในสมัยพุทธกาลมหาเศรษฐีสามีภรรย าแห่งพระนครโกสัมพีมีบุตรนามว่า พากุละ หลังจากเกิดได้เพียง 5 วัน มารดาบิดาพร้อมด้วยเครือญาติ ได้พา ด็ กน้อยไปอาบน้ำชำระร่างกาย ที่แม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์

    ระหว่างที่คนใช้กำลังอาบน้ำให้อยู่นั้น มีปลาตัวใหญ่ว่ายผ่านมา เห็นก็เข้าใจว่าเป็นอาหารจึงกลืนเข้าไปในท้องแล้วว่ายน้ำหนีไป สร้างความเสียใจ แก่มารดาและบิดาเป็นอย่างยิ่ง ด้วยอำนาจบุญญาธิการของ เด็กพากุลเมื่อเข้าไปอยู่ในท้องปลาก็ไม่ได้รับอันต ร าย แต่อย่ างใด

 

Sponsored Ad

 

    กลับนอนสบายเหมือนอยู่บนที่นอนธรรมดา ในทางกลับกัน ปลายักษ์กลับรู้สึกเดือดร้อนกระวนกระวายเที่ยวแหวกว่ายไปตามกระแสน้ำ จนติดตาข่ายของชาวประมงที่อาศัยในนครพาราณสี สามีภรรย ามหาเศรษฐีแห่งเมืองพาราณสีซื้อปลายักษ์ตัวนี้ไป

    หลังจากเปิดท้องปลาและพบเด็กน้อยนอนอยู่ในนั้น ก็เกิดความรักใคร่ราวกับว่าเป็นบุตรของตนจึงเลี้ยงดูพากุละเป็นอย่ างดี ข่าวของเด็กน้อยในท้องปลาแพร่มาถึงเมืองโกสัมพี หลังเศรษฐีและภรรย าทราบเรื่อง ก็รู้ทันทีว่าเป็นบุตรชายของตน จึงรีบเดินทางมายังกรุงพาราณสีเพื่อขอคืน

 

Sponsored Ad

 

    แต่เศรษฐีแห่งเมืองพาราณสีไม่ยอมคืนให้ พร้อมบอกว่า เราเป็นผู้ซื้อปลาตัวนี้ ดังนั้นที่อยู่ในครรภ์ของปลา ก็ถือเป็นสมบัติของเราด้วยเช่นกัน เมื่อตกลงกันไม่ได้ เศรษฐีทั้งสองฝ่ายจึงได้ถวายฎีกาต่อพ ะเจ้าพรหมทัตผู้มีปัญญามาก

    พระองค์ทรงวินิจฉัยว่าเด็กน้อยผู้นี้เป็นผู้มีบุญญาธิการมาก พ่อแม่เพียงสองคนไม่สามารถเลี้ยงดูเขาได้ จึงตัดสินให้ผู้นี้มีบิดา 2 คนและมารดา 2 คน พร้อมให้ทั้งสองตระกูลช่วยกันเลี้ยงดู โดย ผลัดกันเลี้ยงคราวละ 4 เดือน ตั้งแต่นั้นเศรษฐีทั้งสองตระกูลก็เลี้ยงดูเด็ กน้อยเป็นอย่ างดี

 

Sponsored Ad

 

    พากุละเสวยสุขในทรัพย์ สมบัติจนอายุ 80 ปี เป็นเวลาเดียวกับที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาแสดงธรรมที่เมืองโกสัมพี ท่านพากุละจึงตามไปเข้าเฝ้าและฟังพ ระธรรมเทศนาของพระพุทธองค์
    พอฟังจบก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาบรรลุเป็นพระโสดาบันในทันที

    จากนั้นท่านพากุละจึงทูลขอบรรพชาอุปสมบท หลังปฏิบัติวิปัสสนาก รรมฐานเพียง 7 วันก็บรรลุพระอรหันต์ แม้พ ชระพากุละจะมีอายุมากถึง 80 ปีแล้ว แต่ท่านก็ปฏิบัติกิจส ชงฆ์ เช่น กวาดลานวัด ทำความสะอาดวัด ล้างห้องน้ำไม่เคยขาด อีกทั้งยังไม่เคยบ่นปวดหลัง

 

Sponsored Ad

 

    สร้างความสงสัยในหมู่พร ะสงฆ์ยิ่งนัก พระอานนท์จึงกราบทูลถามพระพุทธเจ้า จึงทราบว่า เมื่อชาติก่อนพระพากุละก่อกรรมดีไว้มาก ท่านชอบสร้างห้องน้ำถวายวัดบ้าง

    สร้างห้องน้ำสาธารณะให้ผู้อื่นได้ใช้บ้าง อีกทั้งยังชอบทำความสะอาดห้องน้ำเป็นนิจ จึงส่งผลให้ท่านเสวยบุญในชาตินี้ พระพากุละดับขันธปรินิพพานด้วยวัย 160 ปี ก่อนนิพพาน ท่านได้เข้าเตโชสมาบัตินั่งนิพพาน ท่ามกลางภิกษุสงฆ์เมื่อท่านนิพพานแล้ว เตโชธ าตุก็บังเกิดเป็นไฟไห ถึง ม้สรีระ

Sponsored Ad

    ร่างกายของท่านให้หมดไป ณ ที่นั้นเอง เวยย าวัจจมัย ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม พระครูโชติวัตรวิมล เจ้าอาวาสวัดคลองตาลอง สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 20 พูดถึงงานที่วัดแห่งนี้ต้องการอาสาสมัครมาช่ว ยทำงานว่า ถ้าสนใจจะมาทำบุญแบบลงแรงที่วัดคลองตาลอง

    อาตมาอยากให้ช่วยทำความสะอาดห้องน้ำ เพราะห้องน้ำที่วัดมีมากกว่า 500 ห้องเพื่อรองรับผู้ปฏิบัติธรรมที่มีจำนวนมาก บางคอร์สมากัน 3000 กว่าคนก็มี การทำบุญด้วยการล้างห้องน้ำนั้น
    เป็นการทำงานอย่ างต่ำแต่ใจสูงผู้ที่มาปฏิบัติธรรมที่นี่ส่วนใหญ่ถ้าปฏิบัติไม่ได้

    อาตมาจะแนะนำให้ไปล้างห้องน้ำ ล้างไปอธิษฐานจิ ตไปด้วยเผื่อแผ่ให้ตัวเอง ให้พ่อแม่ และคนที่รัก พอล้างสัก 2 ถึง 3 ห้อง แล้วกลับมานั่งสมาธิจะได้ผลดีขึ้น หรือ เรียกว่าเห็นผลทันตาก็ว่าได้

ข้อมูลจาก giftcoded info

บทความแนะนำ More +

บทความที่คุณอาจสนใจ