5 เกาะดังภาคใต้ รัฐเตรียมเปิดให้ต่างชาติเข้า ส.ค.นี้ แก้ปัญหาเศรษฐกิจ หารายได้เข้าประเทศ

LIEKR:

ไทยจ่อนำร่อง "เปิด 5 เกาะ" รับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ส.ค.นี้ !

    ไทยเตรียมเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทย ส.ค.นี้ นำร่อง 5 เกาะ 3 จังหวัดภูเก็ต กระบี่ สุราษฏร์ธานี เร็วกว่ากำหนดการเดิมที่คาดไว้ราวเดือน ก.ย. - ต.ค.นี้

    ไทยเตรียมความพร้อมในการ เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ อีกครั้งในเดือนส.ค.นี้ ซึ่งเร็วกว่ากำหนดการเดิมที่คาดไว้ราวเดือน ก.ย.-ต.ค.นี้  ล่าสุดกระทรวงการท่องเที่ยวฯได้มีการหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และผู้ประกอบการท่องเที่ยว ในการเตรียมความพร้อมเป็น 1 ใน 3 จังหวัดนำร่องเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยจะเปิดเกาะ นำร่อง 3 จังหวัด รวม 5 เกาะของไทย ได้แก่ ภูเก็ต, เกาะพีพี จ.กระบี่, เกาะสมุย, เกาะพะงัน และ เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี

 

Sponsored Ad

 

    เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตพึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวเทียบสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวม (จีดีพี) ภายในจังหวัดในเกณฑ์สูง ทำให้คาดว่าจะเกิดการยอมรับของคนในพื้นที่ และลดกระแสต่อต้านการนำนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาได้มากกว่า

 

Sponsored Ad

 

    ส่วนเกณฑ์ในการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ระหว่างการหารือกับกระทรวงสาธารณสุข แต่หลักการที่แน่ชัดแล้วคือ จะจัดสรรโควต้าจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าไปในแต่ละพื้นที่ โดยคำนวณจากขีดความสามารถในด้านการตรวจ และศักยภาพด้านสาธารณสุขเป็นหลัก

 

    สำหรับการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวนั้น จะอนุญาตให้โดยสารเครื่องบินตรงสู่จุดหมายที่กำหนดเท่านั้น หากมีความจำเป็นต้องแวะพักเพื่อเปลี่ยนเที่ยวบินในกรุงเทพฯ จะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากสนามบินมาท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ แต่อย่างใด

 

Sponsored Ad

 

    ทั้งนี้ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ได้ออกมาแถลงว่า ที่ประชุม ศบค.ได้พิจารณาตามข้อเสนอจากกระทรวงการต่างประเทศ ในการขยายกลุ่มชาวต่างชาติที่สามารถเดินทางเข้าไทย ในบุคคล 6 กลุ่ม ดังนี้

 

Sponsored Ad

 

    1. คู่สมรสและบุตรของผู้มีใบอนุญาตทำงาน หรือได้รับอนุญาตจากทางราชการให้ทำงานในราชอาณาจักร

    2. ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

    3. คู่สมรสต่างชาติและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสัญชาติไทย

    4. ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยที่มีความจำเป็นต้องเข้ามารับการรักษาพยาบาลในประเทศไทย และผู้ติดตาม

    5. นักเรียน นักศึกษาต่างชาติ และผู้ปกครองของบุคคลดังกล่าว

    6. ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าราชอาณาจักรตามข้อตกลงพิเศษ (Special Arrangement) กับประเทศเป้าหมาย

 

Sponsored Ad

 

    และที่สำคัญคนต่างชาติในกลุ่มเหล่านี้จะต้องผ่านการตรวจและได้รับการรับรองว่าปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยก่อนจึงจะเข้าประเทศได้อย่างถูกต้อง

 

Sponsored Ad

 

ส่วนหลักเกณฑ์ในการรับรองการเดินทางสำหรับแขกของรัฐบาล มีดังนี้

    1. เป็นคณะเล็กไม่เกิน 10 คน

    2. เป็นการเดินทางระยะสั้น

    3. มีการตรวจ และรับรองที่น่าเชื่อถือจากทาง และต้องได้รับการตรวจประเทศต้นทางและเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย (Double Negative)

    4. ให้หน่วยงานราชการที่เป็นเจ้าภาพเชิญแขกระดับสูง พิจารณาจัดเจ้าหน้าที่ประจำคณะในลักษณะติดตาม (Liaison Officer)

    5. มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานความมั่นคงติดตามประจำคณะด้วย

    6. จำกัดการเดินทางเฉพาะกำหนดการที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้าเท่านั้น และห้ามคณะเดินทางไปในที่สาธารณะ และห้ามใช้ระบบขนส่งมวลชน

ที่มา : thansettakij, ข่าวสด

บทความแนะนำ More +

บทความที่คุณอาจสนใจ