จงหา "จุดแตกต่างกัน" ว่ามีกี่จุด บ่งบอกความสามารถโดยธรรมชาติของคุณคืออะไร?

LIEKR:

หาเจอกันกี่จุด จ้องดีดีนะ!! มี 4,5,6,7...

เกมทดสอบ: จงหา "จุดที่แตกต่างกัน" บ่งบอกความสามารถโดยธรรมชาติของคุณได้!

Sponsored Ad

A、4 จุด

B、5 จุด

C、6 จุด

D、7 จุด

มาดูเฉลยกันเลย!!....

Sponsored Ad

    A、


    คุณมีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ดังนั้นเมื่อต้องเผชิญกับสิ่งหนึ่งสิ่งใด คุณจึงมักมีความคิดเชิงบวกเป็นส่วนใหญ่ ภายหลังคุณยังไปมองหาความคิดเห็นของคนอื่นด้วย เพื่อให้ความเคารพซึ่งกันและกัน สำหรับการตัดสินใจของคุณไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากนัก คุณเป็นคนสามารถเข้าใจวิธีการให้เคารพผู้อื่น แต่ถ้าเป็นคนที่คุณไม่ชอบ คุณก็จะไม่เสียเวลากับคนคนนั้นมากเกินไป

Sponsored Ad


    B、

    คุณมีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และให้ความสำคัญต่อเรื่องจิตวิญญาณ คุณมีความคิดเห็นเป็นของตัวเอง มีจิตสำนึกที่แข็งแกร่ง บางครั้งถ้าคุณยืนยันที่จะทำตามเป้าหมายที่ตนเองวางไว้ก็เป็นการยากที่จะมีใครเบี่ยงเบนความคิดของคุณได้ เพราะคุณรู้ดีว่าสมองของคุณต้องการอะไร และรู้ดีว่าคุณต้องการอะไร  ไม่จำเป็นต้องให้คนรอบข้างกังวลเกี่ยวกับคุณ

Sponsored Ad

    ความสามารถของคุณอาจกล่าวได้ว่า 5:1  จนบางครั้งคุณมักจะทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยตัวเอง เพราะไม่อยากเพิ่มปัญหาให้คนอื่น

    C、

Sponsored Ad

    คุณมีความสามารถในการสังเกต เพราะคุณสามารถค้นพบความสามารถที่ละเอียดอ่อน และมักจะยึดติดกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาก คุณให้ความสำคัญกับสิ่งที่สนใจและต้องการทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด  สำหรับคนที่ไม่เข้าใจนิสัยใจคอของคุณ พวกเขาอาจจะคิดว่าคุณเป็นคนน่ารำคาญ ยุ่งยาก แต่ความจริงแล้วคุณแค่อยากจะทำทุกอย่างให้ออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดเท่านั้นเอง

Sponsored Ad


    D、

    คุณมีความสามารถในการสังเกตที่ครอบคลุม ในขณะที่กำลังคิดใคร่ครวญเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่นั้น คุณจะพิจารณาจากทิศทางโดยทั่วไปก่อน วิธีนี้มีข้อดีอย่างหนึ่งคือ จะไม่มีการมองการที่แคบ ทำให้สามารถหาทางออกได้ สามารถใช้เศรษฐศาสตร์จุลภาคในการวิเคราะห์

Sponsored Ad

    คุณจะไม่ใส่ใจกับเรื่องเล็กๆ น้อย ๆ เกินไป ขอเพียงแค่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาที่ใหญ่โต เมื่อขึ้นวิ่งสู่ลู่ทางแล้ว คุณก็จะไม่มีข้อเรียกร้องอะไรอีก  ดังนั้นคนส่วนใหญ่ที่ได้เคยปฏิสัมพันธ์กับคุณก็จะรู้สึกสบายใจและสนุกสนาน


    โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านและตัดสิน


ที่มา:look543

แปลและเรียบเรียงโดย  Liekr

บทความแนะนำ More +

บทความที่คุณอาจสนใจ