รู้จัก "5 สุดยอดแพทย์ไทย" ผู้เป็นความหวังของประเทศ ประชุมร่วมมือกัน สู้เคียงข้างคนไทย

LIEKR:

พวกเขาไม่ใช่แค่ครูของหมอทั้งประเทศ หากแต่ยังมีชื่อเสียงระดับโลกด้านวงการแพทย์ด้วย!

        ยังคงเป็นที่เฝ้าระวังและจับตามองอย่างใกล้ชิด สำหรับสถานการณ์ โ ค วิ ด ในประเทศไทย จนกระทั่งได้มีการเปิดใช้ศูนย์ใหญ่ในการบริหารสถานการณ์ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งจัดตั้งศูนย์นี้ขึ้นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม ที่ผ่านมา โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการบริหารสถานการณ์

        ทั้งนี้ ภายในศูนย์ใหญ่ในการบริหารสถานการณ์ ยังมีสุดยอดแพทย์แนวหน้าของประเทศไทย เข้าร่วมต่อสู้กับสถานการณ์ตอนนี้ด้วย โดยทั้งหมดได้ถูกเชิญมาเป็นการด่วนเพื่อขอคำปรึกษาถึงมาตรการรับมือสถานการณ์ เนื่องจากจำเป็นที่จะรับคำชี้แนะที่ถูกหลักวิชาแพทย์ แล้วนำไปวางแผนกับพื้นที่อื่นๆ ในกลไกรัฐ เพื่อสั่งการให้ปฏิบัติต่อไปได้ โดยนายกฯ กล่าวในการหารือว่า  ให้ทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เป็นคนนำเรื่องมาตรการ รัฐบาลและหน่วยงานราชการขอเป็นฝ่ายสนับสนุน

Sponsored Ad

        เฟซบุ๊ก "วรวรรณ ธาราภูมิ" นักบริหารชื่อดัง ได้ออกมาเผยว่า ที่การประชุมนัดแรกของศูนย์บริหารสถานการณ์ โ ค วิ ด นั้น คณะบุคคลเหล่านี้คือกลุ่มแพทย์มือครูที่สร้างแพทย์ไทยให้ประเทศนับหมื่นชีวิต อีกทั้งยังมีชื่อเสียงระดับโลกด้านวงการแพทย์อีกด้วย

        "นี่จึงเป็นที่มาของมาตรการต่างๆ ของรัฐบาล ที่ออกมาหลังจากนั้น โดยเฉพาะการประกาศไม่ให้สงกรานต์ 13-15 เมษายน เป็นวันหยุด ซึ่งมันมีความหมายอย่างมากต่อการหยุดแ พ ร่ ร ะ บ า ด เพราะมาตรการนี้จะช่วยให้เกิดการหยุดยั้งการเคลื่อนย้ายคน อันเป็นอีกปัจจัยของการกระจาย ไ ว รั ส"

Sponsored Ad

        อาจารย์แพทย์ในรูปนี้ได้แก่

        1. ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาธร อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานคณะกรรมการควบคุมโ ร ค จากการประกอบอาชีพและโ ร ค จากสิ่งแวดล้อม ท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์และ อุ บั ติ เ ห ตุ อีกทั้งยังได้ถวายงานเป็นแพทย์อาสาตามเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 26 ปี

Sponsored Ad

        2. ศ.นพ.อุดม คชินทร อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ท่านเป็นประธานการจัดประชุมวิชาการโ ร ค ระบบทางเดินอาหารภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค ในพ.ศ. 2555 เคยได้รับรางวัล Quality Person of the Year 2009 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และรางวัลพระปฐมเจดีย์ทองคำ ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวมด้านพระพุทธศาสนาอย่างเด่นชัด

        3. ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านไ ว รั ส วิทยา จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่านเคยได้รับรางวัลในฐานะอุทิศตนทำงานและเผยแพร่ความรู้ทางพันธุ์ศาสตร์อย่างต่อเนื่องและทำคุณประโยชน์ต่อเนื่อง จากสมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย และรับพระราชทานรางวัล จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะผู้ทำประโยชน์ทางด้านวัคซีน (สถาบันวัคซีนแห่งชาติ)

Sponsored Ad

        ศ.นพ.ยง ยังเคยออกมาให้ความเห็นถึงโ ค วิ ด -19 ว่า "เราจะหยุดยั้งการเคลื่อนย้ายของประชากรได้อย่างไร ปีนี้ขอโยกย้ายปีใหม่ของไทย ในช่วงสงกรานต์ ให้ไม่เป็นวันหยุด แล้วเมื่อโ ร ค สงบแล้ว ค่อยหยุดชดเชยให้ทดแทนช่วงที่มีการร ะ บ า ด ของ โ ร ค ถ้าเป็นเช่นนี้ทุกคนจะต้องยอมรับ สังคมเราก็น่าจะยอมรับได้ อีกประการหนึ่ง social distance การรวมกันของคนหมู่มาก ทุกคนจะต้องเข้าใจ ว่าจะเป็นแหล่งของการกระจาย โ ร ค อย่างรวดเร็ว (super spread) งานสังคมจำเป็นที่จะต้องงด การจัดประชุมวิชาการก็ต้องหาทางออกด้วย tele-conference สนามมวย การแข่งขันกีฬาต่างๆ โรงเรียนกวดวิชาก็จะต้องปิดการสอน เพื่อลดการ ร ะ บ า ดของ โ ร ค ให้ได้"

Sponsored Ad

        4. ศ.นพ.อมร ลีลารัศมี อาจารย์แพทย์อายุรศาสตร์ และ นายกแพทยสมาคม ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ วาระปี พ.ศ. 2559 – 2561

        5. ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา ผู้ได้รับประกาศนียบัตรการแพทย์ชั้นสูง (กุมารเวชศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้รับปริญญาเอกทางวิสัญญีวิทยา (Dr.med) (Anesthesiology) และประกาศนียบัตรโรคเขตร้อน (D.T.M) Tropical Medicine จากมหาวิทยาลัยฮัมบูร์ก ประเทศเยอรมนี และอนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญวิสัญญีวิทยาจากแพทยสภา

        ด้วยความรู้ความสามารถของคุณหมอเก่งๆ ทั้ง 5 ท่านนี้ ประเทศไทยจึงมีความหวังว่าจะผ่านเหตุการณ์ในครั้งนี้ไปได้ เพราะประเทศไทยจะชนะได้ต้องร่วมมือกันจริงๆ

ข้อมูลและภาพจาก วิกิพีเดีย, วรวรรณ ธาราภูมิ

บทความที่คุณอาจสนใจ