ชาวเน็ตชื่นชม "ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย" ติดดิน อยู่ง่าย กินง่าย ได้ใจประชาชน

LIEKR:

ชาวเน็ตชื่นชม "ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย" ติดดิน อยู่ง่าย กินง่าย ได้ใจประชาชน

        ผู้ว่าในดวงใจ นาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จัก นอกจากจะใช้ชีวิตติดดินสุดๆ เรียกได้ว่าไปอยู่ที่ไหนก็ได้ใจประชาชนไปซะทุกๆที่อย่างเช่น กรณีที่ผู้ว่าปั่นจักรยานไปทำงานทุกเช้า หรือนั่งรับประทานอาหารที่ริมทาง

        หรืออย่างที่เป็นกระเเสได้ใจประชาชนสุดๆเลยก็คือเรื่อง จัดงานเลี้ยงพิเศษ ก่อนวันขึ้นปีใหม่ โดยจัดเลี้ยงโต๊ะจีนให้แก่ คนเก็บขยะ พนักงานขับรถดับเพลิง ที่จะต้องเข้าเวรไม่มีวันหยุด คนกวาดถนน

 

Sponsored Ad

 

        รวมทั้งลูกจ้างของแขวงการทางเลย ตลอดจนพนักงานลูกจ้างของเทศบาลใกล้เคียง ร่วมงานจำนวนกว่า 200 คน เเละนี่ก็คือตัวอย่างที่ดีให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก

 

Sponsored Ad

 

ประวัติผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

        ชื่อ-นามสกุล : นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม

        ชื่อเล่น : ติ๊ก

        ผู้ว่ารายการจังหวัดเลย ท่านที่ 49

        วัน/เดือน/ปีเกิด : 23 กรกฎาคม 2510

        เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อ 4 เมษายน 2560

        บ้านเกิดอยู่ที่บ้านบุงคล้า หมู่ 5 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย

ประวัติการศึกษา

 

Sponsored Ad

 

        - จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านวังสะพุง

        - จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง

        - ไม่ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษา เนื่องจากฐานะทางบ้านค่อนข้างยากจน

        ต้องดิ้นรนขวนขวายไปสมัครสอบเทียบชั้น ม. 3 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ขณะเดียวกันกับไปเรียนการศึกษาผู้ใหญ่ภาคค่ำ ได้วุฒิ ม.3 มาพร้อมกัน 2 ใบ)จบชันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย และการศึกษาผู้ใหญ่ภาคค่ำจบชันมัธยมศึกษาปีที่ 6 การศึกษาผู้ใหญ่ที่ โรงเรียนเลยพิทยาคม ภาคค่ำ

 

Sponsored Ad

 

        - รัฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

        - รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม/ศึกษาดูงาน

 

Sponsored Ad

 

        - หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 49

        - หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 51 (นักศึกษาดีเด่น)

        - การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 17

        - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (Top Executive Program in Commerce and Trade : TEPCoT) รุ่นที่ 9

ประวัติการดำรงตำแหน่ง

 

Sponsored Ad

 

        - ปี 2535-2546 ปลัดอำเภอ จังหวัดหนองคาย อุดรธานี เลย ขอนแก่น นครราชสีมา

        - ปี 2547-2551 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่น/หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์

        - ปี 2551 - 2555 ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ สุราษฎร์ธานี นครราชสีมา

        - ปี 2555 - 2557 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Sponsored Ad

        - ปี 2557 - 2558 หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

        - ปี 2558 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

        - ปี 2558 - 2559 รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

        - ปี 2559 - 2560 ที่ปรึกษาด้านการปกครองสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

        - ปี 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

        - ปี 2560 ผู้ว่ารายการจังหวัดเลย

.

.

.

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก กรมประชาสัมพันธ์

บทความแนะนำ More +

บทความที่คุณอาจสนใจ