เปิด พระตำหนักสิริยาลัย ที่ประทับส่วนพระองค์ "สมเด็จพระพันปีหลวง" เป็นบุญตาที่ได้เห็น

LIEKR:

งดงามสมพระเกียรติ "สมเด็จฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง"

        เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่นับว่า เป็นบุญตาของพสกนิกรชาวไทยทุกคน เมื่อมีผู้เผยภาพของ "พระตำหนักสิริยาลัย" ที่ประทับส่วนพระองค์ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้เป็นดั่งดวงใจของพสกนิกร

        แต่เดิมนั้น "พระตำหนักสิริยาลัย" เป็นพระตำหนักที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลปัจจุบัน (ขณะนั้นทรงดำรงพระอิสริยยศที่ “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร”) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นโดยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สำหรับพระราชทานและถวาย “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙”

 

Sponsored Ad

 

        ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๖๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๔ ตั้งอยู่อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ตรงข้ามวัดไชยวัฒนาราม) ออกแบบโดยหม่อมหลวงท้าวเทวา เทวกุล มีศิลปกรรมแบบหมู่เรือนไทยโบราณ แวดล้อมไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด

 

Sponsored Ad

 

.


        ภายในมีบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จารึกในแผ่นเงินความว่า...

พระตำหนักหลังนี้มีความหมาย    พ่อกับชายสร้างถวายแม่

 

Sponsored Ad

 

วิมานทองแห่งนี้คือดวงแด    ลูกกับแม่ผูกพันนิรันดร

อนุภาพแห่งความรักสลักจิต    เนรมิตเรือนไทยอนุสรณ์ 

ครบหกสิบพรรษาพระมารดร    ประชากรแซ่ซ้องพระบารมี

ขอบูชาจารึกด้วยชีวิต    ชายอุทิศกายใจไว้ที่นี่

เพื่อถวายความจงรักและภักดี    อีกหมื่นปีไม่มีคลายจากชายเอย…”

.

 

Sponsored Ad

 

.

        และเสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์จุดที่ตั้งของพระตำหนักสิริยาลัยอยู่ฝั่งตรงข้ามวัดไชยวัฒนาราม มาจากความประทับใจความงามของโบราณสถานและศิลปกรรม ของพระเจดีย์ภูเขาทองและวัดไชยฯ จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ใช้ทรัพย์ส่วนพระองค์จัดซื้อที่ดินจากราษฎรขนาด 17 ไร่ พระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

 

Sponsored Ad

 

        ต่อมาเมื่อความทราบถึงสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (พระอิสริยยศ ณ ขณะนั้นของรัชกาลที่ 10) จึงได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตสร้างพระตำหนักถวายดังนั้น พระตำหนักสิริยาลัยจึงเป็นพระตำหนักของขวัญที่ล้นเกล้าล้นกระหม่อม รัชกาลที่ 9

        ซึ่งข้อมูลพื้นฐาน พระตำหนักสิริยาลัยเป็นพระตำหนักมีทำเลที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งซ้าย ภายในเกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีทะเบียนบ้าน เลขที่ 59 หมู่ 7 ถนนอู่ทอง ตำบลประตูชัย อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี 2534 อันเป็นปีที่ “สมเด็จแม่” ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ หรือพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา กล่าวสำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากเป็นเมืองหลวงในอดีต เป็นเมืองมรดกโลกในปัจจุบัน

 

Sponsored Ad

 

        ประกอบกับอยู่ใกล้กรุงเทพฯ จึงเป็นสถานที่ดึงดูดให้ล้นเกล้าล้นกระหม่อมทั้ง 2 พระองค์เสด็จฯ เยือนอยู่บ่อยครั้ง ในการเสด็จพระราชดำเนินมีทั้งทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ

.

ที่มา : khaosaan

บทความแนะนำ More +

บทความที่คุณอาจสนใจ