"ซีพี ออลล์" ชี้แจงแล้ว ทำไมขายแมสก์ ชิ้นละ 6 บาท ทั้งๆที่รัฐคุมไว้ไม่เกิน 2.50 บาท

LIEKR:

"ซีพี ออลล์" ชี้แจงแล้ว ทำไมขายแมสก์ ชิ้นละ 6 บาท ทั้งๆที่รัฐคุมไว้ไม่เกิน 2.50 บาท

    จากกรณีที่โลกออนไลน์ได้มีการแชร์ ภาพหน้ากากอนามัย ในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง ที่ขายในราคาแพ็กละ 33 บาท 5 ชิ้น ซึ่งคิดเป็นราคาเฉลี่ย ตกชิ้นละ 6.60 บาท โดยมีการตั้งข้อสังเกตว่า หน้ากากอนามัยดังกล่าว มีราคามากกว่าราคาที่ควบคุมที่ 2.50 บาท หรือไม่

ล่าสุด สำนักบริหารการสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ชี้แจงดังนี้

 

Sponsored Ad

 

    1. การจำหน่ายหน้ากากอนามัย หากเป็นการจำหน่ายหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Surgical Mask) ที่ผลิตภายในประเทศให้จำหน่ายในราคาขายปลีกไม่เกินชิ้นละ 2.50 บาท (รวม VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม ) ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2563 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 27 พ.ศ. 2563

    2. สินค้าดังกล่าวนั้น ซัพพลายเออร์รายหนึ่งเป็นผู้นำมาจำหน่ายในช่องทางการจำหน่ายของบริษัท ซึ่งบริษัทมีขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานก่อนมีการนำมาวางจำหน่าย โดยสินค้าดังกล่าวนั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้มีหนังสือแจ้งว่า ไม่ใช่เครื่องมือแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์การใช้งานสำหรับป้องกันฝุ่นละออง หมอกควัน และเกสร จึงไม่ใช่หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Surgical Mask) แต่อย่างใด การจำหน่ายหน้ากากอนามัยดังกล่าว จึงไม่ใช่การจำหน่ายหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ที่ต้องจำหน่ายในราคาไม่เกิน 2.50 บาท (รวม VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม) แต่อย่างใด

 

Sponsored Ad

 

 


    บริษัทขอเรียนว่า ได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นสำคัญ ขณะเดียวกัน ก็คำนึงถึงการให้บริการแก่ชุมชนและสังคม โดยเฉพาะในภาวะการแพร่เชื้อ โ ค วิ  ด -1 9 เพื่อให้สามารถจัดหาหน้ากากอนามัยไว้ใช้ป้องกันตนเองได้อย่างทั่วถึง และขอขอบคุณทุกความคิดเห็น ซึ่งล้วนมีความสำคัญ และเป็นส่วนผลักดันให้บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการภายในร้าน เพื่อตอบรับกับความต้องการของลูกค้า โดยคำนึงถึงความถูกต้องตามข้อกำหนดของภาครัฐอย่างเคร่งครัดต่อไป

ที่มา : เรื่องเล่าเช้านี้

บทความแนะนำ More +

บทความที่คุณอาจสนใจ