ยืมเงินเขามาแล้ว รีบคืนเถอะ บางทีคนที่ให้ยืม เขาก็ลำบากเหมือนกัน ได้โปรดอย่าเห็นแก่ตัวเลย

LIEKR:

บางทีคนอื่นเขาก็ลำบากเหมือนกัน..

        ยืมเงินเขาแล้วคืนเถอะ บางทีคนที่ให้ยืมเขาก็ลำบากหากคุณเคยให้เพื่อนหรือใครสักคนยืมเงิน..

เชื่อว่าคงจะเข้าใจลึกซึ้ง ถึงความหมายของประโยคที่ว่า..

 

Sponsored Ad

 

“ถ้าไม่อยากเสียเพื่อน อย่าให้เพื่อนยืมเงิน”

ตอนมายืมสุดเศร้า เล่าความลำบาก เเต่เมื่อถึงกำหนดไม่ยอมคืน

บางคนต้องบากหน้าไปทวง แต่ก็ยังไม่ได้คืน

ต้องเสียเพื่อนไปเพราะเงินไม่เท่าไหร่มาหลายคนแล้ว

แม้เราจะทำอะไรเขาไม่ได้ แต่บาปกรรม ทำหน้าที่ของมันเสมอ

คุณ ดังตฤณ หรือ ศรันย์ ไมตรีเวช

นักคิดนักเขียนแนวธรรมะ ที่ล่าสุดในเขียนในหัวข้อ

ยืมเงินแล้วไม่คืน จะได้รับผลกรรมอย่างไร

โดยสรุปได้ว่า

 

Sponsored Ad

 

ผลกรรมของการยืมเงินของแต่ละคนไม่เหมือนกัน

เพราะจะแปรไปตามเจตนาของผู้ยืม

บางคนยืมแล้วเจตนาจะคืน แต่มีเหตุให้ไม่สามารถคืนได้

ผลกรรมย่อมแตกต่างจาก ผู้ที่ยืมและมีเจตนาว่าจะไม่คืน

หรือบอกผลัดไปเรื่อย ๆ

ทำให้ผู้ให้ยืมเดือดร้อนใจ เป็นกรรมทางใจ

อยู่ที่จะเลือก ต่อเวรหรือหยุดเวร

แม้ในทางโลกจะเหมือนเราเสียเงินให้เขาฟรี ๆ

แต่ทางธรรมคือเรายกหนี้กรรมให้เขาไปแบกแทน

ให้ลองย้อนตั้งคำถามกับตนดูว่า

สมควรจะโกรธแค้นตัวตๅยตัวแทนนี้อยู่หรือไม่?

โดยเนื้อหาของบทความฉบับเต็มมีดังนี้

 

Sponsored Ad

 

ยืมเงินแล้วไม่คืน ผลอาจไม่เหมือนกัน

ต้องดูที่ตัวกรรมของแต่ละคน เมื่อรู้ว่ากรรมเป็นอย่างไร

ก็จะพออนุมานถูกว่า ผลกรรมน่าจะประมาณไหน

รูปแบบของกรรม แปรไปตามเจตนา

รวมทั้งความสามารถ ที่จะทำให้สำเร็จตามเจตนาด้วย

บางคนยืมด้วยความตั้งใจคืน อาจมีข้อสัญญาชัดเจนว่า

จะคืนเมื่อใด ให้หรือไม่ให้ดอกเบี้ย แล้วคืนได้ตามนั้น

พร้อมของแถมตามข้อตกลง ผลที่เกิดขึ้นทันที

คือความผูกพันในทางดี เป็นที่น่าเชื่อถือสำหรับกันและกัน

ฝ่ายให้ ถือว่าได้บุญที่ให้โอกาส

 

Sponsored Ad

 

ฝ่ายรับ ถือว่าได้บุญที่ได้ทำตามที่พูด

มีความสุข มีความเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันทั้งคู่

บางคนยืมด้วยการตั้งใจคืน เสร็จแล้วคืนไม่ได้ ชนิดสุดวิสัย

อย่างนี้ไม่ได้ตั้งใจโกง ไม่ได้ผิดศีลข้อ 2

แต่ผลที่เกิดขึ้นทันทีในชาติปัจจุบัน

คือ ความทรมานใจ การขาดความนับถือตัวเอง

และการไม่เป็นที่น่าเชื่อถือของคนอื่น

ส่วนผลในชาติถัดไปก็พอสมน้ำสมเนื้อ

เช่นที่ให้เงินใครยืมแล้วไม่ได้คืน

เพราะเหตุสุดวิสัยของลูกหนี้ เป็นต้น

บางคนยืมด้วยความตั้งใจเรื่อย ๆ มาเรียง ๆ

ไม่ฟันธง ไม่แน่ใจว่าจะคืนเมื่อไร

 

Sponsored Ad

 

คิดเผื่อไว้แค่แผ่ว ๆ ว่า เดี๋ยวมีมาก ๆ ค่อยให้

แบบนี้เหมือนก้ำกึ่ง เพราะทำไป ๆ มีสิทธิ์พลิกจาก "เดี๋ยวจะคืน"

เป็น ไม่คืนดีกว่า เอาได้ง่าย ๆ ถึงจุดหนึ่งคนพวกนี้

จะลืมความสัมพันธ์เก่า ๆ หมด พอเห็นตัวเลขในบัญชีที่คืนได้

แต่เกิดความเสียดาย ความตระหนี่เข้าครอบงำจิตใจ

รู้สึกขึ้นมาว่าอยู่ในบัญชีฉัน แปลว่าเงินฉัน

เรื่องอะไรจะให้มันหายไปอยู่ในมือคนอื่น

ความสำคัญมั่นหมายว่า "ของฉัน" ทั้ง ๆ ที่ไม่ใช่นั่นแหละ

คือมุขเด็ด ที่กิเลสบงการ ให้ก่อบาปกันดื้อ ๆ

 

Sponsored Ad

 

ผลทันทีคือมีจิตอ่อนแอ คิดอะไรแบบเด็ก ๆ

อยู่บนเส้นทางของคนเหลวไหล ข้างหน้าจึงสมควรกับชะตา

ที่ดูเหลวไหลไร้เหตุผล วันหนึ่งเหมือนมีทรัพย์ที่ยั่งยืน

อีกวันกลับมลายหายไป ราวกับความฝัน เป็นต้น

บางคนยืมด้วยความตั้งใจไม่คืนตั้งแต่แรก

แต่มาหว่านล้อมล่อหลอกว่าจะคืน

พร้อมดอกเบี้ยมหาศาลบานตะไท

ที่มายืมตรงนี้ก็เพียงเพราะ อยากประชดแบงก์ที่กู้ยากกู้เย็นนัก

อันนี้ผิดศีลข้อ 2 เต็ม ๆ เพราะขึ้นต้นด้วยเจตนาถือเอาทรัพย์

ที่เจ้าของมิได้ยกให้ และการผิดแบบนี้แถมพกข้อ 4 มาด้วย

ฉะนั้น ในที่ที่กรรมเผล็ดผล โทษสถานเบาในโลกมนุษย์

Sponsored Ad

คือต้องเหมารวมทั้งผลของ การผิดข้อ 2 และ 4 รวมกันสองกระทง

ผลของข้อ 2 คือเป็นผู้มีทรัพย์พินาศด้วยเหตุร้าย

ผลของข้อ 4 คือเป็นผู้ถูกหลอกลวง ถูกใส่ร้าย

พูดง่าย ๆว่า มีสิทธิ์เสียทั้งทรัพย์ เสียทั้งชื่อเสียง ด้วยการถูกใส่ร้าย ใส่ไคล้

หรือถูกต้มตุ๋นล่อลวงได้สารพัด

แต่ข้อเท็จจริง เป็นเช่นที่พระพุทธเจ้าตรัส

คือ คนโกหกเป็นนิตย์ ที่จะทำชั่วอะไรไม่ได้นั้นไม่มี

ยิ่งถ้ามาถึงขั้นโกหกเพื่อเชิดเงินคนอื่นได้

ทำให้เขาเดือดร้อนหน้าตาเฉยได้

ก็แปลว่าต้องทำบาป ร้ายกาจได้หนักกว่านี้ไปเรื่อย ๆ

ฉะนั้น โทษทัณฑ์ที่แท้จริง

ก่อนจะมีสิทธิ์ได้กลับมาเป็นมนุษย์

จึงน่ากลัวกว่าที่เราเห็น ๆ กัน

ขณะเป็นมนุษย์ ในฐานะคนถูกโกง

ก็ต้องระลึกด้วยว่า เกมกรรมยังไม่จบ

คนถูกโกง ก็ต้องมีกรรมในขั้นต่อไป

เมื่อทวงแล้วไม่คืน เมื่อฟ้องแล้วไม่สำเร็จ

(เพราะมักไม่มีสัญญา เป็นลายลักษณ์อักษรกัน)

ที่สุดก็เหลือกรรมทางใจ จะคุมแค้น

อยากลงมือแก้แค้นให้หายเจ็บใจ

หรือจะเลือกเชื่อว่านี่เป็นโอกาสดี

ชาตินี้ได้รู้จักศาสนา ที่สอนเรื่องเหตุและผล

ทำเหตุอย่างไรมา ก็ต้องได้ผลอย่างนั้นบ้าง

รู้แล้วเราจะเลือกต่อเวรหรือหยุดเวร

ทางโลกเหมือนยกให้เขาได้เงินไปฟรี ๆ

แต่ทางธรรมคือ ยกหนี้กรรมให้เขารับไปแบกแทน

ในเมื่อมีตัวตๅยตัวแทนมารับช่วงถึงที่

เราสมควรแค้นเคืองหรือขอบคุณ

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก rugyim

บทความที่คุณอาจสนใจ