เปิดประวัติ "ท่านหญิงประภาพันธุ์" ท่านหญิงที่ องค์ภาฯ ทรงสวมกอด อย่างไม่ถือพระองค์

LIEKR:

ขอน้อมถวายความอาลัยยิ่ง 🙏

          ย้อนชมประวัติ ท่านหญิงประภาพันธุ์ กรโกสียกาจ บุคคลที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เข้าสวมกอด คือพระราชปนัดดา(เหลน)ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

          ประชาชนที่เฝ้าติดตามชมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 ทั้งทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ และทางสื่อโซเชียล อาจได้เห็นภาพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ทรงเสด็จเข้าสวมกอดหญิงชราท่านหนึ่ง อย่างไม่ถือพระองค์ จนหลายคนเกิดความสงสัยว่าท่านหญิงในภาพนี้เป็นใครกันแน่

 

Sponsored Ad

 

          ล่าสุด (7 พฤษภาคม 2562) ไบรท์นิวส์ เผยข้อมูลว่า บุคคลในภาพนั้นมีความพิเศษอย่างยิ่ง เพราะเป็นถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า คือ ศาสตรเมธี ดร.ท่านหญิงประภาพันธุ์ กรโกสียกาจ ซึ่งมีพระนามเดิมว่า หม่อมเจ้าหญิงประภาพันธุ์ ภาณุพันธุ์ ประสูติเมื่อ 3 ธันวาคม 2472 ณ วังบูรพาภิรมย์ 

 

Sponsored Ad

 

          โดยทรงเป็นพระธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิพันธุ์ภาณุพงศ์ กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช กับ หม่อมมาลี ภาณุพันธุ์ ณ อยุธยา แต่พระบิดาได้สิ้นพระชนม์ ตั้งแต่มีพระชันษาเพียง 4 ปี นอกจากนี้ยังเป็นพระนัดดาใน จอมพลสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช รวมถึงเป็นพระราชปนัดดา (เหลน) ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

          ทั้งนี้ หม่อมเจ้าหญิงประภาพันธุ์ ภาณุพันธุ์ กราบทูลลาออกจากฐานันดรศักดิ์ เพื่อเสกสมรสกับ พลอากาศตรี โกสีย์ กรโกสียกาจ บุตรหลวงกรโกสียกาจ กับนางอบ กรโกสียกาจ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2504 และมีบุตรธิดาด้วยกัน 3 คน

 

Sponsored Ad

 

          ด้านการศึกษา ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เมื่อครั้งยังเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา) เมื่อปี 2500 และทรงเริ่มรับราชการเป็นอาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแต่ปี 2499 และเกษียณอายุราชการในปี 2533 ในตำแหน่งรองศาสตราจารย์ระดับ 9

Sponsored Ad

          ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ดำรงพระฐานะเป็นพระราชวงศ์ เจ้านายฝ่ายใน และปัจจุบันยังทรงงานด้านสาธารณกุศล อาทิ ทรงเป็นประธานมูลนิธิหม่อมเจ้าพิจิตรจิราภา เทวกุล ในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ใฝ่เรียน แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่ง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ทรงให้ความเคารพท่านหญิงประภาพันธุ์ เป็นอย่างยิ่ง

ข้อมูลและภาพ จาก kapook

บทความที่คุณอาจสนใจ