พระเมตตาอันหาที่สุดมิได้ "พระราชินี" มีพระราชเสาวนีย์นำผ้าไหมฝีมือราษฎร ตัดเย็บฉลองพระองค์

LIEKR:

พระเมตตาอันหาที่สุดมิได้ "พระราชินี" มีพระราชเสาวนีย์นำผ้าไหมฝีมือราษฎร ตัดเย็บฉลองพระองค์

    นับเป็นพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้ หลัง “พระราชินีสุทิดา” มีพระราชเสาวนีย์นำผ้าไหมฝีมือราษฎร ตัดเย็บฉลองพระองค์

    เมื่อเมื่อกี่วันที่ผ่านมา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังลานหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าฯ รับเสด็จ เพื่อชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิด 

 

Sponsored Ad

 

.

.

    และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานจากกองแพทย์หลวงที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ออกหน่วยบริการตรวจรักษา รวมทั้งให้บริการด้านทันตกรรมแก่ราษฎรในพื้นที่

 

Sponsored Ad

 

.

.

.

    พร้อมกันนี้ ทอดพระเนตรการออกร้านจำหน่ายสินค้าของสมาชิกในโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในพื้นที่ต่างๆ อาทิ บ้านนาตาด-นาโปร่ง จังหวัดอุดรธานี, บ้านจาร จังหวัดสกลนคร, บ้านสานแว้-นาโคกกุง จังหวัดมุกดาหาร, บ้านดอนคำ-เสนานฤมิตร จังหวัดสกลนคร, บ้านหาดแพง จังหวัดนครพนม, บ้านคกงิ้ว จังหวัดเลย, และบ้านโชคอำนวย จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพต่างๆ

 

Sponsored Ad

 

.

.

    อาทิ ผ้าทอลายพื้นเมือง ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าปัก รวมทั้งผลิตภัณฑ์จักสารไม้ไผ่ลายขิด

 

Sponsored Ad

 

.

.

.

    ในการนี้ ทรงชื่นชมความสามารถสร้างสรรค์ต่อยอดผลงานได้อย่างปราณีต ซึ่งผ้าไหมบางชิ้นออกแบบลายผ้าได้สวยแปลกตา

 

Sponsored Ad

 

.

    พร้อมกับมีพระราชเสาวนีย์ที่จะนำไปตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์ เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ผลงานฝีมือของสมาชิกศิลปาชีพให้เป็นที่นิยมรู้จักอย่างแพร่หลายต่อไป

ที่มา : matichon

บทความแนะนำ More +

บทความที่คุณอาจสนใจ